1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy w ramach dozwolonego użytku osobistego osoba widząca może pobierać z internetu, korzystać, posiadać audiobooki w formacie DAISY wydane przez fundację dla osób niewidomych?

Powyższe działanie będzie mieścić się w zakresie dozwolonego użytku osobistego pod warunkiem, że obejmie wyłącznie pobieranie, posiadanie oraz korzystanie z pojedynczych egzemplarzy już rozpowszechnionych utworów przez daną osobę lub przez krąg osób pozostających z nią w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Przeznaczenie raz rozpowszechnionego utworu nie ogranicza zakresu dozwolonego użytku prywatnego.

Więcej szczegółów na temat ram prawnych dozwolonego użytku osobistego oraz problemów związanych z ich interpretacją zawierają odpowiedzi na pytania wcześniej zamieszczone na stronie w odpowiedniej sekcji (http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/?tag=dozwolony-uzytek-osobisty).