Prawo kultury

Czy w ramach dozwolonego użytku osobistego osoba widząca może pobierać z internetu, korzystać, posiadać audiobooki w formacie DAISY wydane przez fundację dla osób niewidomych?

Powyższe działanie będzie mieścić się w zakresie dozwolonego użytku osobistego pod warunkiem, że obejmie wyłącznie pobieranie, posiadanie oraz korzystanie z pojedynczych egzemplarzy już rozpowszechnionych utworów przez daną osobę lub przez krąg osób pozostających z nią w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Przeznaczenie raz rozpowszechnionego utworu nie ogranicza zakresu dozwolonego użytku prywatnego.

Więcej szczegółów na temat ram prawnych dozwolonego użytku osobistego oraz problemów związanych z ich interpretacją zawierają odpowiedzi na pytania wcześniej zamieszczone na stronie w odpowiedniej sekcji (http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/?tag=dozwolony-uzytek-osobisty).