1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Chciałbym stworzyć koszulkę z nadrukowanym napisem, tytułem albumu muzycznego, wykonanego tą samą czcionką, która jest na albumie. Czy mogę taką koszulkę później odsprzedać? Czy naruszę prawa autorskie twórcy okładki tego albumu?

Tytuł albumu muzycznego podobnie jak użyta czcionka podlegają ochronie prawnoautorskiej jeśli stanowią utwór w rozumieniu obowiązujących przepisów. W takim przypadku ich komercyjne powielanie i odsprzedaż może nie być możliwe bez stosownej umowy lub zgody uprawnionego podmiotu jeśli nie mieści się w zakresie dozwolonego użytku. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Za utwór można uznać rezultat pracy twórczej, który z wysokim prawdopodobieństwem nie zostałby osiągnięty przez inną osobę niż dany autor. Nie jest zatem wykluczone, że tytuł albumu stanowić będzie utwór, choć osiągnięcie tego jest trudne ze względu na ograniczoną możliwość doboru oryginalnych i indywidualnych słów. Prawdopodobieństwo wypełnienia cech utworu jest natomiast większe w przypadku czcionki, która bardzo często nie tylko stanowi przejaw twórczej działalności, ale jest także obiektywnie niepowtarzalna.