Prawo kultury

Na Festiwal Nauki przedstawiciele uczelni przygotowali plakat /poster, na którym został wyjaśniony jakiś problem badawczy w sposób popularnonaukowy. Na plakacie zostały wykorzystane zdjęcia ściągnięte z Internetu, autorstwo opisane. Czy autorzy plakatu (doktoranci) mogli to zrobić na zasadzie dozwolonego cytatu czy użytku edukacyjnego (Festiwal to impreza publiczna)?

Powołanie się na dozwolony użytek edukacyjny wymagałoby wykazania, że użycie fotografii mieści się w celu dydaktycznym uczelni (a w tym, że cel ten obejmuje dydaktykę skierowaną do ogółu społeczeństwa). Może to być trudne, dlatego łatwiejsze będzie tu powołanie się na przepisy o dozwolonym cytowaniu.