Prawo kultury

Chcę stworzyć kalendarz ścienny ilustrowany zdjęciami znalezionymi w Internecie. Kalendarz zrobię dla siebie oraz rodziny. Czy mogę zlecić wydrukowanie takiego kalendarza drukarni cyfrowej?

Dozwolony użytek osobisty obejmuje korzystanie z już rozpowszechnionych utworów na potrzeby własne, rodziny oraz znajomych. Opisany w pytaniu kalendarz można zatem bez większych przeszkód przygotować samodzielnie, korzystając z własnego lub nawet wypożyczonego sprzętu. Natomiast o posłużenie się „podwykonawcą” w postaci drukarni cyfrowej rodzi już pewne wątpliwości.

Z jednej strony, drukarnia będzie tu działać na zlecenie osoby działającej w ramach przyznanej mu przez prawo swobody, a nie samodzielnie, we własnym imieniu. Można argumentować, że działania drukarni nie powinny być odróżniane od samodzielnych działań użytkownika. W takiej sytuacji, nie będziemy mieli do czynienia z naruszeniem, nawet jeżeli użytkownik płaci drukarni za wykonaną usługę.

Jednak z drugiej strony, działalność drukarni podobna jest do działalności punktów ksero. Niektórzy twierdzą, że działalność takich punktów jest legalna tylko z uwagi na wprowadzenie tzw. opłat reprograficznych (3% wpływów punktów ksero jest przekazywane organizacjom rozdzielającym je pomiędzy uprawnionych). Drukarnie cyfrowe nie zostały objęte tym reżimem. Istnieją co prawda jeszcze opłaty pobierane od producentów i importerów różnego rodzaju urządzeń i nośników służących do zwielokrotniania utworów, ale nie przekładają się one bezpośrednio na drukarnie cyfrowe.

Powyższe oznacza, że powierzenie druku kalendarza drukarni cyfrowej może prowadzić do naruszenia prawa autorskiego. Ale naruszającym będzie tu raczej drukarnia, a nie użytkownik. Użytkownik może natomiast odpowiadać wobec drukarni w sytuacji, gdy okaże się, że na skutek jego działań drukarnia dopuściła się naruszenia. Tłumaczy to dlaczego wiele drukarni cyfrowych wymaga od swoich klientów złożenia określonych zapewnień co do praw autorskich przekazywanych im materiałów.