1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy, w zgodzie z prawem, można wykorzystać do wykonania jakiegoś produktu dzieło sztuki i dodatkowo ingerować w jego formę (oczywiście w sposób korelujący z przesłaniem dzieła, stylistyką, nie ośmieszając autora i jego spuścizny, itp.)?

Komercyjne powielanie i odsprzedaż utworów nie jest możliwa bez stosownej umowy lub zgody uprawnionego podmiotu, o ile nie mieści się w zakresie dozwolonego użytku (np. parodia, pastisz). Chyba, że prawa majątkowe do utworu już wygasły).

Podobny wymóg dotyczy również utworów, w których wprowadzono zmiany – zarówno twórcze jak i nietwórcze (zobacz więcej tutaj: Opracowanie oraz Zmiany utworu).