Prawo kultury

Czy tekst, a dokładniej zakładka „o mnie” na stronie internetowej, może być uznawana dalej „utworem” i posiadać prawa autorskie, np. „mam na imię xyz, zajmuję się yzx, jeśli jesteś zainteresowany moimi usługami skontaktuj się”?

Definicja utworu zgodnie z polskim prawem autorskim jest niezwykle szeroka. Prawa autorskie obejmują bowiem każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Nawet krótki tekst na stronie internetowej może zatem zostać uznany za utwór jeśli jest w jakimkolwiek stopniu oryginalny (stanowi rezultat pracy twórczej danej osoby) oraz ma indywidualny charakter a tym samym odróżnia się od innych potencjalnych tekstów tego typu. Powyższy przykład wydaje się natomiast nie cechować indywidualnością w związku z tym, że z wysokim prawdopodobieństwem inna osoba mogłaby stworzyć informację identyczną lub bardzo zbliżoną. Im bardziej jednak podobny komunikat zostanie rozbudowany, tym większa jest szansa uzniania go za utwór w rozumieniu prawa autorskiego.