1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Czy kosztorysy budowlane (ofertowe, inwestorskie, wykonawcze, powykonawcze) są objęte prawem autorskim?

Prawa autorskie obejmują każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (więcej o cecach utworu tutaj: „Utwór”: http://prawokultury.pl/pierwsza-pomoc/?tag=utwor.)

Aby mówić o utworze konieczne jest zatem zaistnienie jakiejkolwiek inwencji twórczej – choćby minimalnej – która wykraczałaby poza ramy określone celem danego dokumentu. W tym kontekście wydaje się, że kosztorys w większości przypadków nie mógłby zostać uznany za utwór w związku z tym, iż jego zawartość determinuje nadrzędność celu, jakiemu służy a jego kształt w konkretnej sytuacji byłby podobny niezależnie od tego kim jest jego twórca. Nie jest to jednak z góry przesądzone – sądy wielokrotnie uznawały za utwory proste dokumenty, formularze lub instrukcje. Nawet ich treść może bowiem zostać ukształtowana w sposób oryginalny w szczególności poprzez nietuzinkowy układ i dobór poszczególnych elementów lub użyte sformułowania.