Prawo kultury

Zakupiłem zrealizowany w USA tutorial video związany m.in. z obsługą programów muzycznych. Czy nagrywając taki poradnik po polsku który w znacznej mierze wzoruje się na pierwowzorze amerykańskim (podobne porady, schemat wyjaśniania, kolejność), mogę sprzedawać go jako mój własny i czerpać z tego tytułu korzyści majątkowe?

Prawo autorskie nie chroni idei i zasad, a jedynie ich konkretną postać wyrażenia, jeżeli ta postać zawiera w sobie wkład indywidualnej twórczości. Producent amerykańskiego poradnika nie może zatem zakazać nikomu nagrania własnego poradnika na ten sam temat. Nie można jednak z góry przesądzić, gdzie stać będzie granica pomiędzy ideą a sposobem wyrażenia w takim przypadku. Pewne elementy scenariusza, treść porad, przykłady mogą wynikać z różnych zewnętrznych okoliczności i wobec tego nie być twórcze. Ponieważ jednak przyjmuje się, że stopień indywidualnej twórczości wymagany do objęcia ochroną jest niski, wszelkie podobieństwo wiąże się z ryzykiem.