Prawo kultury

W swoim filmie chcę w napisach końcowych wstawić cover znanej piosenki. Czy to legalne?

Skorzystanie z cudzego utworu jest możliwe albo za zgodą uprawnionego (autora, wydawcy) albo zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dozwolonym użytku (np. cytatu). Covery, zależnie od okoliczności mogą być po prostu nowymi wykonaniami istniejących utworów (względnie ich opracowaniami), a wtedy na ich wykorzystanie również konieczne jest uzyskanie zgody. Cover może być też jednak np. parodią już istniejącego utworu, a wtedy jego wykorzystanie może być możliwe bez takiej zgody (parodiowanie jest przykładem dozwolonego użytku). W sytuacji opisanej w pytaniu mowa jest jednak o oryginalnej wersji utworu, co oznacza, że powoływanie się na przepisy o dozwolonym użytku jest mało prawdopodobne.