1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Jestem nauczycielem akademickim. Czy do celów dydaktycznych mogę wykorzystywać fragmenty filmów (pozyskanych z nieznanych źródeł) w trakcie zajęć ze studentami?

Kwestię dozwolonego użytku edukacyjnego omawialiśmy w odpowiedzi na jedno z wcześniejszych pytań. W tym miejscu warto dodać jedynie, że w polskim prawie dozwolony użytek nie jest uzależniony od źródła pozyskania utworu. Istotne jest natomiast to, czy utwór został rozpowszechniony, czyli w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie za zgodą twórcy. Utwór raz rozpowszechniony nie może stać się następnie nie-rozpowszechnionym, nawet jeżeli ktoś inny zacznie go później rozpowszechniać nielegalnie. Warto się jednak zapoznać z krytyką tego stanowiska, a także z innymi argumentami prowadzącymi do zawężania lub nawet wyłączania dozwolonego użytku (opisaliśmy je w odpowiedzi na inne pytanie).