1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Chcę otworzyć internetowy serwis z rozwiązaniami zadań z matematyki. Wszystkie rozwiązania zostały opracowane przeze mnie osobiście. Nie publikowałbym samych zadań, ale podawałbym informację o autorze, tytule, wydawnictwie oraz numerze zadania. Czy publikowanie w takiej formie rozwiązań zadań bez jawnej zgody autorów lub wydawców naruszy ich prawa autorskie?

Do naruszenia praw autorskich może dojść tylko wtedy, gdy wykorzystane zadania są chronionymi przez prawo autorskie utworami i zostały wykorzystane w sposób stanowiący nieuprawnione wkroczenie w zakres monopolu autorskiego. Pytanie o zakres ochrony prawno autorskiej zadań matematycznych przypomina wcześniejsze pytanie o ochronę przepisów kucharskich. Podobna jest też odpowiedź – nie można z góry przesądzić, że żadne zadanie matematyczne nie będzie chronione, wszystko zależy od oceny konkretnego sposobu wyrażenia danego zadania.

W związku z tym istotne staje się pytanie, czy publikacja rozwiązań zadań bez samych zadań, wyłącznie z powołaniem ich danych bibliograficznych, stanowi wkroczenie w prawa autorskie twórców lub wydawców tych zadań. Co ciekawe, podobna sprawa była już przedmiotem orzekania – w wyroku z dnia 26 listopada 1930 r. (OSP 1931 nr 10 poz. 87), Sąd Najwyższy uznał, że klucz do ćwiczeń z łaciny stanowi opracowanie (tłumaczenie) tych ćwiczeń. Analogicznie, rozwiązania zadań z matematyki należałoby uznać za opracowanie samych zadań, a korzystanie z opracowania wymaga zgody uprawnionego – art. 2 pr. aut. (kto nim będzie zależy od umowy pomiędzy twórcą a wydawcą).

Sprawa nie jest jednak taka oczywista, gdyż opracowanie to twórcze przekształcenie chronionej postaci wyrażenia oryginalnego utworu. Rozwiązanie będzie opracowaniem zadania wtedy, gdy dopatrzymy się w nim takiego przekształcenia. Nie zawsze musi tak być.

Podsumowując, w analizowanej sytuacji ryzyko naruszenia istnieje, ale bez postępowania sądowego nie można ustalić, czy do naruszenia dojdzie w odniesieniu do każdego zadania.