1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Jak portal muzyczny podjęliśmy współpracę z jednym z klubów. Klub miał udostępnić pomieszczenie na potrzeby nagrań wywiadów, w zamian za co my mieliśmy umieszczać informację o klubie na naszej stronie. Niestety, klub zmienił zdanie i zakazuje nam publikowania już nagranego materiału. Jednocześnie sami opublikowali na swojej stronie zdjęcie, na którym jest nasza prezenterka. Argumentują, że wchodząc do klubu wyraziła zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku.

Odpowiedzi na pytanie o dozwolonym sposobie korzystania z nagrania należy poszukiwać przede wszystkim w umowie stron, gdyż mogą się tam znaleźć postanowienia istotnie modyfikujące ogólne zasady. Jeżeli umowa tych kwestii nie reguluje, to możliwość zakazania publikacji nagrania istnieje tylko wtedy, gdy publikacja ta naruszałaby jakieś prawa wyłączne klubu. Mogą to być przede wszystkim prawa na dobrach osobistych (np. dobre imię klubu) czy też prawa do znaków towarowych (którymi mogą być np. logotypy klubu). Prawo autorskie może też mieć tu znaczenie, gdyż nie jest wykluczone, że nagranie obejmuje jakieś utwory, do których klub ma prawa (utworem może być np. wystrój klubu). Dyskusyjne jest, czy prawo do zakazywania publikacji nagrania można wywodzić z prawa własności pomieszczenia, choć pojawiają się takie interpretacje (często powołują się na to np. właściciele niechronionych już prawem autorskim obrazów).

Przy czym, sam fakt umieszczenia przedmiotów jakichś praw w nagraniu nie oznacza jeszcze, że korzystanie z nagrania wymaga zgody uprawnionego. Sam fakt przeprowadzenia nagrania w klubie nie oznacza automatycznie naruszenia jego dobrego imienia (ani innych dóbr osobistych). Nagranie znaków towarowych nie oznacza jeszcze, że zostaną one wykorzystane w sposób stanowiący wkroczenie w prawa do tych znaków (czyli w największym skrócie oznaczenie lub reklama własnych towarów lub usług). Podobnie jest z prawami autorskimi – przyjęcie, że nagrywający musi mieć zgodę projektantów wszystkich przedmiotów, które znalazły się w kadrze doprowadziłoby do absurdu (choć producenci reklam spotykają się np. z roszczeniami projektantów budynków uchwyconych w reklamie). Z formalnego punktu widzenia ryzyko naruszenia istnieje, ale można je próbować dokładniej ocenić analizując konkretny materiał lub w razie potrzeby odpowiednio go montując.

Publikacja wizerunku prezenterki to osobna kwestia. To osoba, która rozpowszechnia czyjś wizerunek musi wykazać, że istotnie uzyskała zgodę na to rozpowszechnianie (zgoda ta nie jest wymagana w pewnych przypadkach, o których pisaliśmy już wcześniej). Zgoda, jeżeli jest wymagana, musi być udzielona świadomie. Samo wejście do klubu takiej zgody nie stanowi.