Prawo kultury

Czy nauczyciel może uczniom w klasie prezentować różne materiały z internetu?

Główną podstawą prawną korzystania z utworów w celu nauczania jest dozwolony użytek określony w art. 27 pr. aut., który omawialiśmy w odpowiedzi na jedno z wcześniejszych pytań. Przepis ten pozwala korzystać z utworu w celu dydaktycznym bez zgody uprawnionego, o ile tylko utwór został rozpowszechniony, a korzystanie odbywa się w ramach instytucji oświatowej. „Korzystanie” to termin, które w prawie autorskim jest rozumiane bardzo szeroko i obejmuje on w szczególności prezentowanie materiałów z Internetu.

Co istotne, art. 27 zostały wyłączony w stosunku do programów komputerowych. Prezentowane uczniom oprogramowania wymaga zatem zgody uprawnionego (stąd specjalne edukacyjne licencje na różne programy). Przy czym, w przypadku prezentowania aplikacji sieciowych nie dokonujemy zazwyczaj prezentacji samego programu, lecz wynik jego działania, który programem nie jest (choć można mieć niekiedy różne wątpliwości, np. w odniesieniu do javascriptu).