1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Prawo kultury

Organizowałam warsztaty dla młodzieży, w ramach których uczestnicy realizowali projekty multimedialne – cykle fotografii, animacje poklatkowe, fotokasty etc. Na koniec gotowe dzieła miały zawisnąć na stronie. Ja jednak nie zebrałam zgód na ich umieszczenie. Czy powinnam takie zgody zdobyć? Te dzieła najczęściej były efektem pracy w grupie, pod opieką prowadzących.

Korzystanie z utworu chronionego prawem autorskim wymaga albo uzyskania zgody uprawnionego, albo ograniczenia korzystania do zakresu określonego przepisami dozwolonego użytku. Niestety żaden z tych przepisów nie pozwala na umieszczenie cudzego utworu w publicznie dostępnym Internecie co oznacza, że konieczne jest uzyskanie zgody.

Zgoda (licencja) musi być wyrażona wyraźnie i nie można jej domniemywać z samego faktu uczestniczenia w warsztatach. Ale licencja niewyłączna nie wymaga formy pisemnej wobec czego można ją uzyskać nawet ustnie. Oczywiście, aby móc później udowodnić, że została udzielona warto zapewnić sobie jakiś ślad na piśmie, ale wystarczający będzie np. e-mail przesłany przez osobę uprawnioną.

Licencja musi wyraźnie wskazywać pola eksploatacji (w tym wypadku – co najmniej stwierdzenie, że chodzi o umieszczenie pracy na stronie). „Porządna” umowa licencyjna wymaga uwzględnienia wielu inny kwestii (zob. np. odpowiedź na jedno z wcześniejszych pytań o umowy prawno-autorskie).