Prawo kultury

Czy wpisy na Facebook’u są chronione prawem autorskim? Czy fragmenty czyichś wypowiedzi zamieszczonych na Facebook’u można wykorzystać (również komercyjnie – np. poprzez wydruk cytatu) bez zgody ich autora?

Przedmiotem ochrony jest utwór, czyli zgodnie z art. 1 ust. 1 każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Nie można zatem z góry przesądzić, czy wpis w portalu społecznościowym będzie chroniony, czy nie.
W literaturze dotyczącej utworu twierdzi się, że przesłanka indywidualności jest spełniona, gdy takie dzieło nie powstało w przeszłości oraz statystycznie jest mało prawdopodobne wytworzenie go w przyszłości przez inną osobę. Ponadto utwór powstaje w procesie twórczym, co oznacza, że nie może on być rezultatem szablonowej działalności, ale kreacyjnej, w której powstaje nowy – z punktu widzenia autora – wytwór intelektu.

Dla objęcia utworu ochroną wystarcza niewielki poziom twórczości i indywidualności, jednak wydaje się, że wpisy na Facebook’u zazwyczaj nie będą spełniały tych przesłanek. Nie oznacza to jednak możliwości ich dowolnego wykorzystywania. Posługiwanie się czyimiś cytatami może wkraczać w sferę dóbr osobistych tej osoby.

Inaczej ta kwestia wyglądać będzie w odniesieniu do wyjątkowo oryginalnych i twórczych wpisów oraz dłuższych wypowiedzi, które można uznać za utwory. Ich wykorzystanie zasadniczo będzie wymagało zgody twórcy. Wyjątek będzie stanowiło wykorzystanie utworu w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w art. 23-35 pr. aut. W opisywanej sprawie można rozważyć dopuszczalność korzystania w ramach dozwolonego cytowania (pisaliśmy o tym wielokrotnie, m.in.: tu i tu ) oraz dozwolonego przedruku (proszę zapoznać się z wcześniejszą odpowiedzią: tu).