Prawo kultury

Od niedawna prowadzę stronę internetową z filmami online. Strona ta jest zbiorem filmów, które pochodzą z zewnętrznego serwisu (coś podobnego do youtube). Przypuszczam, że w niektórych przypadkach te filmy nie zostały tam zamieszczone legalnie. Czy naruszam prawo autorskie? Materiał pochodzi przecież z zewnętrznej strony i jeśli zniknąłby z serwisu macierzystego, zniknąłby też z mojej strony.

Na temat legalności różnego rodzaju „linkowania” (rozumianego szeroko) pisaliśmy już kilkakrotnie. Zob. np.: http://prawokultury.pl/newsy/czy-linkowanie-narusza-prawo-autorskie/ oraz http://prawokultury.pl/newsy/linkowanie-narusza-prawo-autorskie-czyli-internet-/.

Już po opublikowaniu tych tekstów, Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenia w takich sprawach jak Svensson (C‑466/12), BestWater (C-348/13) oraz C More Entertainment (C-279/13). W największym skrócie, wynika z nich, że „linkowanie” do swobodnie dostępnej treści jest dozwolone o ile nie prowadzi do udostępnienia jej „nowej publiczności”. Uzasadnienia tych wyroków nie udzielają jednak jasnej odpowiedzi na pytanie na temat tego, czy jest to dozwolone niezależnie od tego, czy dana treść została zamieszczona w sposób legalny czy nie.