Prawo kultury

Prowadzę serwis internetowy, na którym publikuję informacje z różnych źródeł (np. strona urzędu miasta, oficjalna strona spółki akcyjnej czy policji, ale też konkurencyjne portale informacyjne). Czy i jak należy podawać źródło takich informacji?

Informacje nie podlegają ochronie prawa autorskiego. Ochrona dotyczy jedynie sposobu ich wyrażenia, a i to jedynie, gdy zawiera on wkład indywidualnej twórczości. Przy czym, w art. 4 pr. aut. wskazano „proste informacje prasowe” jako wyłączone spod ochrony. Zdaniem niektórych jest to potwierdzenie wyłączenia ochrony dla informacji (proste informacje prasowe rzekomo nigdy nie mogą być twórcze). Inna interpretacja, to wyłączenie prostych informacji prasowych spod ochrony nawet wtedy, gdy zawierają twórczy wkład.

Trudno jest jednak jednoznacznie wyznaczyć granicę pomiędzy niechronionymi informacjami (jak np. zdefiniujemy „proste”?), a chronionymi utworami. Nie decyduje tu rozmiar ani treść, ale to, czy mamy do czynienia z indywidualną twórczością. Nawet podanie faktów, bez żadnego komentarza, może być dokonane w sposób twórczy.

Przyjęte jest w każdym razie, aby wskazywać źródło informacji, nawet jeżeli nie wykorzystujemy jej chronionej postaci wyrażenia. Wynika to jednak nie z prawa a ze zwyczaju.

Także sposób podawania źródła jest regulowany głównie zwyczajami. Prawo autorskie wymaga jedynie, aby nie nastąpiło wprowadzenie w błąd co do autorstwa utworu. A w przypadku korzystania w ramach dozwolonego użytku (np. cytowanie, przedruk) wskazano, że należy podać imię i nazwisko (pseudonim) twórcy oraz źródło. Przy czym, powinno to uwzględniać istniejące możliwości (innymi słowy, nie należy spodziewać się pełnych adresów bibliograficznych w gazecie drukowanej, ale serwis internetowy jak najbardziej ma możliwość podania dokładnego źródła – tu patrz jednak orzeczenie w sprawie I ACa 564/04, o którym pisaliśmy wcześniej).

Jeżeli korzystamy z chronionego sposobu wyrażenia informacji, to należy albo uzyskać zgodę uprawnionego, albo ograniczyć to korzystanie do dozwolonego użytku. W grę może wchodzić np. cytat lub przedruk, które obwarowane są szeregiem wymagań. Podanie źródła jest tylko jednym z nich. O tym także pisaliśmy już wcześniej.