Prawo kultury

Prowadzę amatorski chór, przy domu kultury. Chciałabym zorganizować bezpłatny koncert z utworami które jeszcze nie straciły praw autorskich z racji swojego wieku. Czy wystarczy, że kupimy nuty do tych utworów, czy konieczna będzie dodatkowa zapłata?

Art. 31 pr. aut. pozwala „nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych.”

Ograniczenie zakresu tego przepisu do ceremonii religijnych, imprez szkolnych oraz akademickich, a także oficjalnych uroczystości państwowych nie pozwala powoływać się na niego w przypadku koncertu zorganizowanego w domu kultury. Mogłoby tak być w wyjątkowych przypadkach, gdy np. dom kultury służy jako miejsce imprezy szkolnej.

Jeżeli korzystanie z utworu nie mieści się w granicach dozwolonego użytku, konieczne jest uzyskanie zgody uprawnionego. Zgoda taka może być udzielona w postaci licencji wydrukowanej na egzemplarzu utworu, albo negocjowana indywidualnie. Nie wynika ona jednak automatycznie z faktu kupienia oryginalnego egzemplarza utworu. Uprawniony może domagać się wynagrodzenia za udzielenie takiej zgody, niezależnie od wynagrodzenia jakie uzyskał w wyniku sprzedaży oryginalnego egzemplarza. Zob. też odpowiedź, na wcześniejsze, podobne pytanie.