Prawo kultury

Kategoria: wykonanie cudzych utworów na koncercie bez zgody uprawnionego