Prawo kultury

Kategoria: ustna zgoda na udzielenie licencji niewyłącznej