1%
Logo akcji 1%

Droga użytkowniczko, drogi użytkowniku!

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizer
Modern Poland Foundation
Avatar

TTIP - there will be no documents publication. Demand transparency.

May 19, 2014, 5:01 p.m.
Paweł Stankiewicz

On 16th of May in The European Commission Representation in Warsaw was held meeting regarding ISDS (Investor-State Dispute Settlement) mechanism, which is going to be set up in the now negotiated between EU and USA TTIP treaty. During the meeting organised by polish Ministry of Economy one could hardly see any new infromation. Negotiational documents will not be disclosed, mechnism of dissolving invetor to state dispute will be included. This mechanism is being consulted by the European Commision now.

During the meetnig few non governmental organisations could not hear anything new. We learned that:

1. Curently valid bilateral agremment on ivestment (so called BIT) protection betweeen Poland and United States will not be vaild after the sigining and ratification of the TTIP

2. Prescriptions regarding mechnisms of investor to state dispute solving which will appera in TTIP will be better that those one present in currently valid Poland-USA BIT.

3. Negotiating documents will not be disclosed becouse this is the Europen Commision policy and negotiators on the other side don’t want any disclosures. This is what we already know.

Let’s remind: ISDS mechanism is a treat to democracy becouse it could lead to avoidance of setting up kind of law that could lead to expansive lawsuits by the foreign investors. So there is a risk that if Hollywood would like to build studios in Europe, the copyright term will prolonged so the Miki Mouse will not be freed. Additionally if one realise that value of settloements between states and investors could be secret, than the ideal of transparent government seems to be ilussional.

Przypomnijmy: mechanizm ISDS jest zagrożeniem dla demokracji, ponieważ może powodować unikanie przez prawodawców uchwalania praw, które w części oceny skutków regulacji będą miały wpisane możliwe pozwy z tytułu utraty przychodów przez tego inwestora. A zatem istnieje ryzyko, że jeżeli przypadkiem Hollywood zechce zbudować w Europie swoje studia filmowe, to okres obowiązywania majątkowych praw autorskich będzie wydłużany, tak aby nie uwolnić Myszki Miki. Dodatkowo, jeśli wysokość odszkodowań w tych sprawach jest utajniana przed obywatelami, to trudno myśleć o tym, aby ideał transparentności budżetu ziścił się w kraju, w którym obowiązuje porozumienie zawierające ISDS. Jak poinformowała nas urzędniczka Ministerstwa Gospodarki „Obecnie Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa prowadzi 3 postępowania arbitrażowe, w których stroną postępowania jest Rzeczpospolita Polska a pozywającym jest inwestor amerykański. Wszystkie postępowania objęte są klauzulą tajności.” W sprawach zaś zakończonych: jedną wygrała Polska, w drugiej nie doszło do fazy ukonstytuowania się sądu arbitrażowego, trzecia spraw jest przegrana, ale ze 152 mln USD żądań państwo zapłaciło 14 mln USD. Nie wiemy, czy w sprawie, w której nie doszło do ukonstytuowania się sądu arbitrażowego nie doszło do ugody, na podstawie której budżet musiał zapłacić jakąś kwotę. Być może nie, ale nie mamy takiej informacji.

Comments

Add comment