1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Kategoria: edukacja

Avatar

"Odcięcie od dostępu do kultury i możliwości kształcenia się"

16 listopada 2012 16:25
Kamila Lipecka

Wyrokiem monachijskiego sądu, w lutym, zamknięta została platforma Library.nu, która była bazą około 400 tys. recenzji,podręczników i informacji bibliograficznych. Sporządzenie aktu oskarżenia zainicjowali wydawcy powiązani z największymi uniwersytetami na świecie. Na library.nu internauci mieli dostęp do książek naukowych i akademickich, często niedostępnych w bibliotekach lub bardzo drogich. Strona odsyłała do miejsc, gdzie w sieci można znaleźć daną książkę, a dochody z reklam pokrywały koszty prowadzenia strony. Jak pisze Jakub Dymek na łamach Dziennika Opinii W dyskusji, którą zamknięcie Library.nu powinno wywołać, najważniejsze jest wskazanie tych ludzi, dla których działania antypirackie nie są jedynie „regulacją rynku” lecz oznaczają odcięcie od dostępu do kultury i możliwości kształcenia się.

Avatar

Wolne podręczniki w Kolumbii Brytyjskiej

23 października 2012 12:45
Paweł Stankiewicz

Ministerstwo Zaawansowanej Edukacji, Innowacji i Technologii (Ministry of Advanced Education, Innovation and Technology) Kolumbii Brytyjskiej (prowincja Kanady) zapowiedziało, że udostępni 40 darmowych podręczników dla najbardziej popularnych przedmiotów akademickich, dostępnych on-line na otwartych licencjach.
Podręczniki mają powstać w ramach otwartego procesu koordynowanego przez BCcampus, publiczną instytucję, której zadaniem jest upowszechnianie wyższej edukacji z wykorzystaniem „usług technologii wspólnej informacji”.

Rząd Kolumbii Brytyjskiej szacuje, że taka forma pozwoli na dostęp do podręczników ok. 200 000 studentów rocznie, zaś Creative Commons szacuje, że przeciętny student może zaoszczędzić do 1000 dolarów rocznie.

zdjęcie: http://www.flickr.com/photos/opensourceway/5393579026/sizes/z/, autor: opensourceway z wykorzystaniem zdjęcia http://www.flickr.com/photos/horiavarlan/4268897748/in/photostream/ autorstwa: Horia Varlan; licencja: CC-BY-SA

Avatar

Konkurs na prace naukowe z zakresu ochrony własności intelektualnej

18 października 2012 15:08
Paweł Stankiewicz

Jeśli napisaliście między 1 czerwca 2011 a 1 października 2012 pracę studencką, magisterską, doktorską lub habilitacyjną związaną z „zagadnieniami szeroko pojętej ochrony własności intelektualnej, w tym również marketingu i zarządzania prawami własności przemysłowej lub oceną stanu techniki” to jeszcze do jutra możecie zgłosić je do udziału w konkursie organizowanym przez Urząd patentowy RP.

Zachęcamy, niech głos użytkowników będzie słyszalny też w Urzędzie Patentowym.

Konkurs będzie rozstrzygnięty 23 listopada 2012, a zgłaszając pracę studencką lub magisterską w zasadzie musicie się zrzec majątkowych praw autorskich (rozdział III pkt. 2 regulaminu) na 6 miesięcy od daty ogłoszenia werdyktu jury: organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania takiej pracy. Ponadto UP zastrzega też, że ma prawo zgodnie z art. 49, ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do dokonywania zmian w pracy konkursowej, jeśli „zmiany te są spowodowane oczywistą koniecznością, a Autor nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić”.

Avatar

Wyrok w sprawie HathiTrust w amerykańskim sądzie

16 października 2012 13:25
Paweł Stankiewicz

HathiTrust – wspólny projekt około sześćdziesięciu partnerów (głównie amerykańskich uniwersytetów), będący biblioteką cyfrową – wygrał proces o naruszanie praw autorskich. Projekt został pozwany przez amerykański Związek Autorów, który twierdził, że takie używanie publikacji (odwiedzający mają możliwość przeszukiwania pełnej treści książek) zmniejsza ich sprzedaż.
Sędzia Harold Baer w wyroku z 10 października odrzucił pozew i uznał, że działalność pozwanego mieści się w ramach dozwolonego użytku (ang. fair use) i jest niezwykle istotna dla rozwoju nauki i sztuki, a także dla ideałów wyrażonych w ustawie przeciwko dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

zdjęcie: Narodowa Biblioteka Cyfrowa w Seulu, autor: schex, http://www.flickr.com/photos/schex/193912573/ ; licencja: CC-BY-20

Avatar

Studenci w Kostaryce protestowali przeciw odrzuceniu prawa do kserowania na potrzeby edukacyjne

16 października 2012 11:08
Paweł Stankiewicz

W zeszły wtorek, 9 października, tysiące studentów wzięło udział w marszu protestacyjnym w San José stolicy Kostaryki. Powodem ich protestu było veto prezydent Laury Chinchill wobec modyfikacji prawa autorskiego, które zezwalałoby na kserowanie podręczników dla celów edukacyjnych. Protestujący twierdzą, że odrzucenie nowego prawa przez panią prezydent odbyło się pod naciskiem wydawców.
Protestujący mieli poparcie części władz uniwersyteckich.
Tico Times w sierpniu 2012 pisał, że główną modyfikacją wprowadzaną przez parlament Kostaryki w lipcu było zniesienie kary więzienia za naruszenia praw autorskich.

Avatar

Histmag przechodzi na licencję CC BY-SA

1 października 2012 10:45
Paweł Stankiewicz

W opublikowanej dziś wiadomości „magazyn poświęcony szeroko rozumianej historii w Polsce” Histmag.org informuje, że przechodzi na licencję Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Zdjęcie: Areopag widoczny z Akropolu (fot. AJ Alfieri-Crispin, na licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic)

Avatar

Forum Młodych 2012: o bardziej otwartą edukację

26 września 2012 21:44
Radek Czajka

Zakończyło się Forum Młodych 2012 organizowane przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku pod hasłem „Czy Internet jest naprawdę”. Zgromadzeni licealiści wzięli udział w dyskusjach o Internecie jako źródle wiedzy, o prywatności, o wolności słowa i o prawie autorskim. Na koniec, podczas sesji plenarnej, spisali swoje postulaty nt. wykorzystania Internetu w szkole.

poprzednie