1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Kategoria: porozumienia handlowe

Avatar

Lisa Macklem na CopyCampie 2016

5 października 2016 16:57
Krzysztof Siewicz

TTP, CETA, TTIP. Umowy handlowe to nie miejsce na regulowanie praw autorskich – 28 października na CopyCampie będzie o tym mówiła Lisa Macklem. Lisa jest kanadyjską prawniczką, która bada styk technologii, prawa autorskiego oraz mediów oraz ich wpływ na innowacje i prawa człowieka.

Avatar

Sptkanie nt. TTIP w Sejmie

26 maja 2014 10:53
Paweł Stankiewicz

W najbliższą środę odbędzie się w Sejmie spotkanie Zespołu Parlamentarnego Zrównoważonego Rozwoju Społecznego – „Społeczeństwo FAIR” pt. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) i mechanizm ISDS zagrożeniem dla gospodarki i demokracji.

W spotkaniu wezmą udział: Agnieszka Grzybek z Partii Zieloni, Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, i ja, Paweł Stankiewicz z Fundacji Nowoczesna Polska.

Mimo, że mamy rozmawiać o dokumentach, których oficjalnie nie widzieliśmy (i chyba nieprędko zobaczymy) to mocno zachęcam do udziału w spotkaniu, ponieważ to negocjowane obecnie porozumienie handlowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, może prowadzić do petryfikacji obecnie istniejących przepisów dotyczących prawa autorskiego. Przypominam też, że to Stany Zjednoczone jako państwo są globalnym beneficjentem ekonomicznych aspektów systemu praw własności intelektualnej. Dla przykładu wartość eksportu z tytułu tantiem i opłat licencyjnych w 2012 roku w przeliczeniu na obywatela wyniosła w UE – ok. 190 USD, w USA ok. 392 USD, a w Polsce około 0,0058 USD. Polska wyeksportowała licencje i tantiemy za kwotę ponad 67500 razy mniejszą (w przeliczeniu na jednego obywatela) niż Stany Zjednoczone.

Spotkanie odbędzie się 28 maja (środa) o godzinie 18:00 w sali nr 25 (bud. G) w Sejmie RP. Ze względu na miejsce spotkania konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału: organizatorzy proszą o wysłanie e-maila do 27 maja do godziny 18.00 na adres: spoleczenstwofair@gmail.com; temat maila: 28.05 / imię i nazwisko.

Zachęcam też do zapoznania się z listem jaki ponad 250 organizacji pozarządowych wysłało tydzień temu do komisarza Karela De Guchta, odpowiedzialnego za negocjacje tego traktatu.

Avatar

TTIP - publikacji dokumentów nie będzie, domagajmy się transparentności

19 maja 2014 17:01
Paweł Stankiewicz

W piatek 16 maja w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie mechanizmu ISDS (Investor-State Dispute Settlement) jaki ma być zawarty w umowie handlowej negocjowanej obecnie pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP). Na spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki nie dowiedzieliśmy się jednak niczego nowego. Dokumenty negocjacyjne nie będą ujawnione, mechanizm rozwiązywania sporów między państwem a inwestorem będzie zawarty w porozumieniu. Komisja Europejska konsultuje obecnie, do 6 lipca 2014 mechanizm ISDS na potrzeby traktatu TTIP.

Avatar

Nie będzie publikacji dokumentów TTIP

3 kwietnia 2014 15:56
Jarosław Lipszyc, Paweł Stankiewicz

Dzisiaj odbyło sie w Ministerstwie Gospodarki spotkanie konsultacyjne w sprawie umowy handlowo-inwestycyjnej UE-USA (TTIP).

Przedstawiciele Fundacji Nowoczesna Polska wzięli udział w spotkaniu w nadziei, że w odpowiedzi na naszą prośbę o informację publiczną Ministerstwo Gospodarki zdecyduje się na przedstawienie konkretnych dokumentów. W spotkaniu uczestniczyli goście z Ministerstw Gospodarki, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Administracji i Cyfryzacji oraz przedstawiciele/ki Komisji Europejskiej w Warszawie. Tak liczna reprezentacja strony władz wskazuje na wagę, jaką przywiązuje ona do sprawy, jednak spotkanie nie przyniosło konkretów.

- Cieszę się, że niektóre dokumenty wyciekły, bo będzie można o nich porozmawiać – powiedziała w trakcie spotkania Ewa Synowiec, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. W ten specyficzny sposób dotknęła ona istoty problemu związanego z trwającymi negocjacjami – konsultacje i dyskusje toczą się bez dostępu do kluczowych dokumentów, stanowisk i przede wszystkim proponowanych szkiców tekstu traktatu, a te teksty, które stały się dostępne opinii publicznej w sposób nieformalny nie mogą być przedmiotem formalnych konsultacji i debaty. Innymi słowy: gramy w oszukiwaną ciuciubabkę.

Avatar

TTIP: Tekst porozumienia zostanie udostępniony po podpisaniu porozumienia

26 marca 2014 12:11
Pawel Stankiewicz

Ponad miesiąc temu zadaliśmy dwa pytania Ministrowi Gospodarki dotyczące negocjowanej umowy TTIP.
Pytanie te brzmiały następująco:

1. Jak wyglądają obecnie planowane zapisy porozumienia Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) dotyczące praw wyłącznych na dobra niematerialne (inaczej tzw. praw własności intelektualnej)? Przy czym szczególne jesteśmy zainteresowani zapisami dotyczącymi prawa autorskiego.

2. Jakie jest polskie stanowisko negocjacyjne odnośnie do negocjowania zapisów dotyczących praw własności intelektualnej?

Wczoraj otrzymaliśmy odpowiedź od Ministerstwa Gospodarki, w której czytamy:

Szanowny Panie Prezesie,

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lutego 2014r. uprzejmie informuję, iż rozmowy dotyczące prawa własności intelektualnej ( IPR ) w ramach TTIP nie są jeszcze zaawansowane. Dotychczas strona USA i UE skupiały rozmowy na ogólnym zakresie TTIP z przekazaniem stanowisk partnerów w poszczególnych obszarach.

Należy jednak zauważyć, że wszystkie informacje, które państwa członkowskie UE otrzymują z KE mają charakter zastrzeżony i nie jest możliwym przekazanie ich na zewnątrz administracji. Dotyczy to również prośby Fundacji o udostępnienie tekstu rozdziału IPR i stanowiska Polski w tym zakresie.

Zgodnie z przyjętą w UE praktyką tekst porozumienia zostanie udostępniony dopiero w końcowym etapie, po podpisaniu porozumienia przez obie strony.

z poważaniem
Minister
Grażyna Henclewska
podsekretarz stanu

Ostatnie zdanie wydaje się być szczególnie interesujące ze względu na polskie doświadczenia z traktatem ACTA. Jednym z głównych zarzutów wobec tego traktatu było to, że uniemożliwi on jakiekolwiek zmiany w prawie autorskim, w szczególności w zakresie zwiększania zakresu dozwolonego użytku i praw użytkowników. Wygląda na to, że podobny scenariusz czeka nas przy TTIP. Organizacje społeczne domagają się wyłączenia z tego porozumienia wszystkich kwestii związanych z prawami wyłącznymi na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich. Naszym zdaniem ich domeną powinny być powołane do tego ciała i traktaty, czyli WIPO i Konwencja Berneńska, a państwa powinny mieć swobodę kształtowania praw wyłącznych w zgodzie z interesami swoich obywateli.

Avatar

Co Polska chce zapisać w umowie handlowej?

10 lutego 2014 17:07
Paweł Stankiewicz

We wrześniu zeszłego roku Minister Spraw Zagranicznych publicznie wyraził poparcie dla negocjowanej umowy pomiędzy Unią Europejska a Stanami Zjednoczonymi (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership. Ta umowa nazywane też jest czasem TAFTA – Transatlantic Free Trade Area).
Fundacja Nowoczesna Polska zapytała o planowane zapisy tej umowy dotyczące praw własności intelektualnej.
Ponieważ w odpowiedzi dostaliśmy informację, że „W Polsce resortem wiodącym jest Ministerstwo Gospodarki i sugerujemy, aby do biura prasowego MG zwracać się z pytaniami o szczegółowe zapisy negocjowanego dokumentu.” napisaliśmy list do Ministerstwa Gospodarki.
Zadajemy w nim dwa pytania:
1. Jak wyglądają obecnie planowane zapisy porozumienia Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) dotyczące praw wyłącznych na dobra niematerialne (inaczej tzw. praw własności intelektualnej)? Przy czym szczególne jesteśmy zainteresowani zapisami dotyczącymi prawa autorskiego.
2. Jakie jest polskie stanowisko negocjacyjne odnośnie negocjowania zapisów dotyczących praw własności intelektualnej?
Czekamy na odpowiedź.

Avatar

Maskarada prawnoautorska

15 listopada 2013 17:11
Paweł Stankiewicz

Zed Books wydało niedawno książkę dr Moniki Horten pt. Copyright Masquerade. How Corporate Lobbying Threatens Online Freedoms dotyczącą trzech podejść do zaostrzenia prawa autorskiego w internecie: międzynarodowego ACTA, hiszpańskiego Ley Sinde oraz brytyjskiego Digital Economy Act. Autorka aktywna w debatach dotyczących prawa autorskiego w internecie, publikuje swoje teksty na stronie http://www.iptegrity.com/. Książka dostępna jest w wersji papierowej i elektronicznej.

Avatar

WikiLeaks ujawnia tajne dokumnety dot. TPP

14 listopada 2013 12:45
Maria Świetlik

Opublikowane wczoraj przez WikiLeaks dokumenty dotyczące negocjacji TPP (Trans-Pacific Partnership) ujawniają, że administracja Obamy naciska m.in. na ograniczenie wolności Internetu oraz zapisy korzystne wyłącznie dla wielkich korporacji działających w oparciu o restrykcyjne prawo własności intelektualnej (TPP uważa się za znacznie bardziej restrykcyjne niż ACTA). Jak podaje Public Citizen, wyciek wskazuje, że władze USA narzucają w procesie negocjacji traktatu najbardziej ekstremalne wymagania Big Pharma i Hollywoodu, mimo wyraźnego sprzeciwu amerykańskich partnerów handlowych. Proponowane zapisy TPP są powszechnie krytykowane także przez organizacje broniące praw obywatelskich na całym świecie, zwłaszcza za ograniczanie dostępu do tanich leków, internetu, czy podręczników. Krytykowany jest także sam proces tworzenia traktatu, m. in. za jego niejawność.

więcej: wikileaks.org i citizen.org, o akcji sprzeciwu wobec TPP Stop the Trap i OpenMedia
Analiza (także graficzna) informacji ujawnionych za pośrednictwem WikiLeaks: washingtonpost.com

Foto: Steve Rhodes na licencji CC-BY NC-ND

Avatar

Fundacja Nowoczesna Polska prosi MSZ o projektowane zapisy do umowy TTIP

28 października 2013 10:48
Paweł Stankiewicz

We wrześniu Minister Spraw Zagranicznych – Radosław Sikorski wyrażał publicznie poparcie dla umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejska a Stanami Zjednoczonymi (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership. Ta umowa nazywane też jest czasem TAFTA – Transatlantic Free Trade Area).
Ponieważ wiadomo, że w tej umowie mają się znaleźć zapisy dotyczące monopoli intelektualnych, Fundacja Nowoczesna Polska wysłała do ministra Radka Sikorskiego pytanie o planowane zapisy tej umowy dotyczące tej tematyki.

Avatar

Porozumienie CETA coraz bliżej, ale pozostaje tajne. Będzie drugim ACTA?

22 października 2013 10:33
Marcin Maj (Dziennik Internautów)

Osiągnięto porozumienie w kwestii kluczowych elementów CETA – ogłosiła Komisja Europejska. Umowa CETA była w przeszłości uważana za siostrzyczkę ACTA i ciągle nie możemy ocenić, na ile duże jest ich podobieństwo.