1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Kategoria: stanowisko

Avatar

Reforma prawa autorskiego - list do Europosłów

11 lipca 2017 15:21
Ada Małczyńska

Na bieżąco obserwujemy prace nad reformą prawa autorskiego UE. Niestety nadal na poważnie brane jest pod uwagę wprowadzenie dodatkowego prawa wyłącznego dla wydawców oraz obowiązku filtrowania treści zamieszczanych w Internecie. Wraz z kilkunastoma organizacjami zajmującymi się ochroną praw w przestrzeni cyfrowej wystosowaliśmy apel do Posłów i Posłanek do Parlamentu Europejskiego by sprzeciwili się tym propozycjom.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu, gdzie szczegółowo wyjaśniamy nasze stanowisko.

(grafika: davide vizzini, letters, flickr, CC-BY)

Avatar

Stanowisko w sprawie art. 13

9 stycznia 2017 14:36
Krzysztof Siewicz

W ramach COMMUNIA, sieci organizacji działających na rzecz domeny publicznej, opowiadamy się za odstąpieniem od propozycji automatycznego cenzurowania internetu i wzywamy KE do jasnego określenia dozwolonego wykorzystania utworów przez użytkowników internetu. Zapraszamy do lektury stanowiska w tej sprawie.

Avatar

Legalizacja niekomercyjnego dzielenia się

13 października 2016 12:21
Krzysztof Siewicz

W projekcie reformy prawa autorskiego konsultowanym obecnie przez KE i polski MKiDN najbardziej brakuje nam legalizacji niekomercyjnego dzielenia się plikami. Publikujemy naszą propozycję w tym zakresie, gdzie wyjaśniamy dlaczego to jest ważne i jak to zrobić w ramach obecnie obowiązującego prawa międzynarodowego. Zapraszamy do lektury.

Avatar

Kilka uwag o propozycji reformy prawa autorskiego w UE

29 września 2016 16:38
Krzysztof Siewicz

14 września Komisja Europejska opublikowała projekt reformy prawa autorskiego. Planowana jest m.in. nowa dyrektywa o prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbiera uwagi do tego projektu do dnia 14 października. Zachęcamy do udziału w konsultacjach, a poniżej przedstawiamy nasze wstępne uwagi.

Avatar

Dodatkowe prawo wydawców i prawo panoramy - stanowisko Fundacji

7 czerwca 2016 15:02
Krzysztof Siewicz

Do połowy czerwca Komisja Europejska zbiera opinie na temat wprowadzenia nowego, dodatkowego prawa wyłącznego na rzecz wydawców. W tych samych konsultacjach Komisja pyta o stanowiska na temat prawa panoramy, czyli swobody fotografowania przestrzeni publicznej. Poniżej prezentujemy streszczenie stanowiska Fundacji Nowoczesna Polska, jakie przesłaliśmy w tej sprawie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Będziemy też niezależnie brać udział w konsultacjach KE, do czego wszystkich gorąco zachęcamy.

Avatar

Ciąg dalszy prac nad nowelizacją prawa autorskiego

24 lipca 2015 18:40
Julia Zasacka

Prace nad tzw. „dużą nowelizacją” prawa autorskiego dobiegają końca. Na początku lipca 2015 r. Sejm przyjął projekt zmian ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych opracowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie nad ustawą pracuje Senat (nr druku 1000). Nowelizacja ma na celu harmonizację z prawem Unii Europejskiej oraz, jak czytamy w uzasadnieniu zapewnienie możliwie jak najszerszego dostępu do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, przede wszystkim w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego.

Avatar

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa autorskiego

13 maja 2015 16:04
Krzysztof Siewicz

Tworzenie prawa to proces, z którego rzadko ktokolwiek wychodzi zadowolony. W przypadku przyjętego wczoraj przez Rząd projektu nowelizacji prawa autorskiego powody do zadowolenia mają jednak na pewno wydawcy prasy. Projekt przewiduje bowiem wykreślenie przepisu, na który często powoływały się tzw. „agencje pressclippingowe” (firmy sprzedające tematyczne przeglądy prasy). Wobec tego, ich działalność z pominięciem zgody wydawców i zapłaty im wynagrodzenia zostanie znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa. Projekt zawiera też oczywiście wiele innych rozwiązań, których nie można już jednak aż tak jednoznacznie ocenić.

Avatar

Stanowisko Fundacji Nowoczesna Polska - konsultacje po 6. Forum Prawa Autorskiego

15 stycznia 2015 15:39
Marta Skotnicka

Fundacja Nowoczesna Polska zajęła stanowisko w konsultacjach publicznych ogłoszonych po szóstym Forum Prawa Autorskiego poświęconym mechanizmom licencjonowania treści chronionych przez prawo autorskie i prawa pokrewne.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska.

Avatar

Stanowisko Fundacji Nowoczesna Polska w konsultacjach projektu nowelizacji prawa autorskiego

19 listopada 2014 11:35
Krzysztof Siewicz

Fundacja Nowoczesna Polska zajęła stanowisko w konsultacjach publicznych projektu nowelizacji prawa autorskiego przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Popieramy zawarte w projekcie propozycje zmierzające do liberalizacji prawa autorskiego wskazując jednocześnie, że obowiązujące Polskę przepisy prawa międzynarodowego i europejskiego pozwalają na więcej. Wskazujemy punkty, w których projekt nowelizacji blokuje korzystanie z utworów w sposób niepotrzebny lub niezgodny z tymi przepisami.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska.

Avatar

Uwagi Fundacji Nowoczesna Polska dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie sprawozdań z działalności ozz

16 kwietnia 2014 12:30
Paweł Stankiewicz

Poniżej prezentujemy uwagi Fundacji Nowoczesna Polska do projektu rozporządzenia regulującego zakres sprawozdawczośći organizacji zbiorowego zarządzania.

***

Wszelkie działania zmierzające do zwiększenia przejrzystości działań organizacji zbiorowego zarządzania oceniamy jako krok w dobrym kierunku. Powinno to następować poprzez publiczny dostęp do informacji o tych działaniach w najszerszym możliwym stopniu. W polskich warunkach, organizacje zbiorowego zarządzania nie są bowiem tylko prywatnymi zrzeszeniami ich członków, ale z uwagi na szereg ustawowych i umownych uregulowań, świadczą usługi na rzecz dużej liczby twórców zupełnie z tymi organizacjami niezwiązanych. Ale i sami szeregowi członkowie organizacji zbiorowego zarządzania mają ograniczone możliwości wglądu i kontroli swoich organizacji, z uwagi chociażby na skalę ich działania, wewnętrzne procedury (np. kontrola sprawowana nie bezpośrednio, a poprzez delegatów), czy po prostu na fakt, że z natury zbiorowego zarządu wynika gromadzenie wszelkiej dokumentacji po stronie organizacji zbiorowego zarządzania, a nie twórcy. Nawet jeżeli twórca uzyskuje określone informacje o swoich rozliczeniach na swoje indywidualne zapytania, to niejednokrotnie nie jest w stanie w pełni zweryfikować ich poprawności z uwagi na brak możliwości odniesienia do innych dokumentów. W przypadku publicznej dostępności informacji o rozliczeniach, taka weryfikacja mogłaby zostać przeprowadzona przez niezależne podmioty, a w przypadku dostępności danych w otwartych formatach nawet automatycznie, z użyciem technik data mining. Odpowiednie przygotowanie danych przed publikacją powinno zminimalizować towarzyszące temu ryzyko, np. w zakresie naruszeń prywatności twórców.

następne