1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Publikacje

Manifest Otwartego Dostępu

Informacja to władza. Zawsze znajdą się tacy, którzy chcą ją mieć tylko dla siebie. Światowe dziedzictwo kultury i nauki, wcześniej przez wieki publikowane w książkach i czasopismach, a teraz coraz częściej digitalizowane, zaczyna przejmować garstka prywatnych korporacji. Chcesz czytać o najnowszych osiągnięciach nauki? Musisz słono płacić wydawcom, takim jak Reed Elsevier.

Prawo autorskie: historia idei. Znamienne objawy umoralnienia prawa polskiego.

Zapraszamy do lektury artykułu Konrada Gliścińskiego Znamienne objawy umoralnienia prawa polskiego.

My, dzieci sieci: wokół manifestu

We wstępie do antologii My, dzieci sieci: wokół manifestu Jarosław Lipszyc pisze:

„Sieć przerosła świat na wskroś. Kimkolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy, robimy to w relacji z siecią i w sieci. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na brak refleksji nad siecią. Wśród zebranych przez nas tekstów są materiały literackie i postulatywne. Jest krytyka i analiza. Ale wszystkie one mają jeden cel: budować świat, który byłby choć trochę lepszy od tego, który mamy dziś. Ocalić to, co dobre, uniknąć zagrożeń, wyeliminować problemy.

[...] zebraliśmy w jedną pozycję kilkanaście głosów intelektualistów, głównie ze średniego pokolenia, którzy w ten czy inny sposób, mniej lub bardziej dosłownie, podjęli dialog z manifestem Czerskiego. Nie wyczerpuje to bynajmniej potrzeby dalszej dyskusji. Tekst Czerskiego jest gęsty i wielowątkowy nie tylko dlatego, że wymusza to literacka forma manifestu. Czerski świadomie czerpie z tradycji kilkudziesięciu lat refleksji nad siecią. Kiedy pisze, że »informacja chce być wolna«, tym samym stawia nas przed całym wagonem cyberaktywistycznych tekstów. Chcemy, by ta debata trwała nadal.”

Pobierz w formatacie: PDF, EPUB, MOBI.

Zdjęcie na okładce: Nina Matthews Photography@Flickr, CC BY 2.0.

Prawo autorskie: historia idei. Czas to teoretycznie uzasadnić. Niemieckie spojrzenie na prawo autorskie.

Zapraszamy do lektury artykułu Konrada Gliścińskiego Czas to teoretycznie uzasadnić. Niemieckie spojrzenie na prawo autorskie.

Prawo autorskie: historia idei. Narodziny Autora.

Zapraszamy do lektury artykułu Konrada Gliścińskiego Narodziny Autora.

Prawo autorskie: historia idei. Drugie zdanie Izaaca Le Chapelier.

Zapraszamy do lektury artykułu Konrada Gliścińskiego Drugie zdanie Izaaca Le Chapelier.

Pierwsza pomoc w prawie autorskim: przewodnik

Autorzy: Piotr Czerniawski, Jarosław Lipszyc, Marcin Wilkowski

Stworzenie przewodnika było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Otwórz się!

Prawo autorskie: historia idei. Statut Anny i zmiana retoryki.

Zapraszamy do lektury artykułu Konrada Gliścińskiego Statut Anny i zmiana retoryki.

Prawo autorskie: historia idei. Gildie i cenzura czyli jak to się zaczęło?

Tradycyjnie rozwój idei praw autorskich dzieli się na cztery główne okresy: okres przywilejów (XIVXVIII w.), okres ustawodawstw narodowych (1710-1886 r.) okres internacjonalizacji prawa autorskiego (1886 r. – 1994 r.), oraz okres globalizacji, trwający od 1994 r.
Już na samym wstępie należy podkreślić, że nie istnieje coś takiego jak idealny wzorzec prawa autorskiego, do jakiego ewolucja prawa dąży nieuchronnie. Każde prawo, w tym prawo autorskie powstaje w procesie ścierania się interesów różnych grup społecznych forsujących takie a nie inne rozwiązania prawne. Obecny kształt ustawodawstw krajowych i międzynarodowych jest wynikiem zwycięstwa jednej z tych grup, której udało się metodą drobnych kroczków wprowadzić system najpełniej chroniący swoje interesy.
Celem krótkiej historii narodzin prawa autorskiego jest próba pokazania, w jaki sposób ucierała się własnościowa koncepcja ochrony utworów. Prześledzenie autentycznych argumentów, jakie pojawiały się w przeszłości w dyskusjach nad prawem autorskim pomoże lepiej zrozumieć, jaką funkcję miały pełnić i nadal pełnią naturalne prawa autorów. 

Prezentowany artykuł Gildie i cenzura czyli jak to się zaczęło? pochodzi z książki autorstwa Konrada Gliścińskiego, która – wzbogacona i uzupełniona – zostanie wkrótce opublikowana w wersji 2.0.

Zapraszamy do lektury pierwszego z sześciu rozdziałów, które jeszcze w tym roku ukażą się na stronie prawokultury.pl.

Dwa australisjkie raporty dotyczące wpływu prawa autorskiego na gospodarkę

Przygotowane przez John Houghtona i Nicholas Gruena z Lateral Economics dla Australian Digital Alliance dwa raporty, opublikowane w sierpniu i wrześniu 2012, dotyczące wpływu wyjątków prawa autorskiego na gospodarkę Australii.

następne poprzednie