Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Książka Philippe'a Aigrain już dostępna po polsku!

25 września 2012 15:02
Marta Skotnicka

Mamy wielką przyjemność udostępnić polską wersję książki Philippe’a Aigrain Sharing: Culture and the Economy in the Internet Age.
Publikacja będzie wkrótce dostępna także w formatach EPUB i MOBI.

Wychodząc naprzeciw bieżącym dyskusjom na temat dzielenia się plikami w sieci, autor książki „Dzielenie się. Kultura i gospodarka epoki internetu” prezentuje linię argumentów przeciwko powszechnemu, acz błędnemu twierdzeniu, według którego dzielnie się plikami jest aktem piractwa. Philippe Aigrain zwraca szczególną uwagę na kluczową rolę tego fenomenu w rozkwicie różnorodności kulturowej, wykazując zależność pomiędzy możliwością współdzielenia dóbr kultury i stopniem kreatywności współczesnych społeczeństw. Aigrain postuluje wobec tego legalizację niekomercyjnego dostępu do zasobów kultury przy założeniu, że zostanie wprowadzony system wynagradzania autorów, na przykład w formie opłaty abonamentowej za usługi internetowe. System ten dałby odbiorcom i twórcom możliwość swobodnego korzystania z wszelkich udostępnionych w ten sposób wytworów kultury, nie pozbawiając przy tym ich autorów źródła utrzymania.

Publikację zrealizowano w ramach projektu „Przyszłość prawa autorskiego” finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Komentarze

Dodaj komentarz