1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Kategoria: biblioteki

Avatar

Stephen Wyber na CopyCampie 2016

6 października 2016 17:15
Krzysztof Siewicz

O trudnej roli bibliotek jako pośredników pomiędzy istniejącymi i aspirującymi autorami opowie na CopyCampie Stephen Wyber, pracownik Międzynarodowej Federacji Organizacji Bibliotecznych (IFLA) w Hadze. Stephen odpowiada za zaangażowanie IFLA w prace WIPO oraz w reformę prawa autorskiego w EU.

Avatar

Więcej wolnych książek?

14 maja 2014 12:44
Paweł Stankiewicz

Instytut Książĸi informuje, że w ramach programu „Udostępnianie piśmiennictwa” będącego częścią „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” dokona zakupu majątkowych praw autorskich do wybranych dzieł lub zawrze umowy licencyjne z właścicielami praw autorskich.
Książki, do których uzyska licencje lub prawa mają być publikowane w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA na licencji CC-BY-SA lub na podstawie innych licencji umożliwiających jak najszersze korzystanie z dzieła.

Avatar

Norweska Biblioteka Narodowa zdigitalizuje wszystkie książki

11 grudnia 2013 16:48
Paweł Stankiewicz

Jak informuje the Atlantic Norweska Bibliteka Narodowa ma zamiar zdigitalizować wszystkie książki znajdujące się w jej zasobach do końca roku 2020. Nie byłoby może w tym nic szczególnego gdyby nie fakt, że wszystkie te książki, również te objęte monopolem prawnoautorskim, będą dostępne do czytania na wszystkich komputerach z norweskim adresem IP. Książki, które nie są już objęte prawem autorskim będą dostępne także do ściągnięcia.

Avatar

Dozwolony użytek publiczny i opłaty od wypożyczeń bibliotecznych

14 listopada 2013 17:02
Paweł Stankiewicz

Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/115/WE zawiera przepisy zobowiązujące Polskę do wprowadzenia opłat za wypożyczenia biblioteczne. Takie opłaty miałyby odprowadzać biblioteki za udostępniane przez siebie utwory. Dotychczas polskie prawo szeroko interpretowało te zapisy zwalniając wszystkie biblioteki z takich opłat. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapraszając na konsultacje prowadzone na trzecim Forum Prawa Autorskiego powoływało się na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lat 2008 i 2010 (wyroki w sprawach C- 67/08 Padawan oraz C-271/10 Vewa), które tak rozumiane wyłączenie uznały za niezgodne ze wspomnianą dyrektywą. Dlatego MKiDN konsultował sposób wprowadzenia takich opłat.

Avatar

Internet Archive i problemy z cyfrowym dziedzictwem

8 lipca 2013 16:49
Adam Szymczyk

Największa na świecie cyfrowa biblioteka Internet Archive funkcjonująca od 1996 roku rozszerzyła swoją działalność. Od niedawna na jej serwerach udostępnione zostały bazy starych stron internetowych i oprogramowania komputerowego. Ulokowana w San Francisco organizacja pozarządowa zajmuje się przechowywaniem i upublicznianiem zasobów w formie cyfrowej. Dzięki Internet Archive można zagłębić się w ogromnej liczbie udostępnianych w domenie publicznej lub na wolnych licencjach filmów, książek czy nagrań. Co jednak zrobić ze starymi programami komputerowymi czy stronami internetowymi? Czy takie treści również zasługują na uznanie ich za istotną część dziedzictwa kulturowego?

Avatar

Mongolscy bibliotekarze walczą o zmianę prawa autorskiego

3 lipca 2013 11:40
Kuba Kwiatkowski

Mongolscy bibliotekarze walczą ze zbyt ograniczonymi wyjątkami instytucjonalnymi dla bibliotek, w tym celu powołali Konsorcjum Bibliotek.

Avatar

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej uchwaliła traktat dla niewidomych

2 lipca 2013 14:50
Paweł Stankiewicz

W czasie konferencji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Marakeszu, 27 czerwca, przyjęto Traktat w sprawie dozwolonego użytku na rzecz osób niewidomych i niedowidzących/ osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem, który pozwoli niewidomym na korzystanie z zagranicznych bibliotek, na czym szczególnie skorzystają niepełnosprawni z krajów rozwijających się.

- To jest pierwszy traktat podpisany w ramach WIPO, który koncentruje się na prawach użytkowników i pierwszy traktat, który koncentruje się na prawie człowieka do 'uczestnictwa w kulturalnym życiu społeczności’ – skomentował James Love, szef Knowledge Ecology International (KEI).

Avatar

Wolne licencje dla nowoczesnych archiwów

5 czerwca 2013 13:07
Marcin Wilkowski

Rygorystyczne i niejasne przepisy prawa autorskiego to jeden z najważniejszych czynników blokujących rozwój bibliotek i archiwów cyfrowych – jak ominięto ten problem w przypadku nowego projektu archiwalnego Europeany?

Avatar

W Wielkiej Brytanii można będzie publikować dzieła osierocone

7 maja 2013 16:36
Paweł Stankiewicz

W Wielkiej Brytanii uchwalono niedawno prawo regulujące wykorzystanie dzieł osieroconych. Pomimo, że obowiązujący tekst ustawy nie został jeszcze ogłoszony wzbudza ona wiele kontrowersji. Nowe angielskie prawo idzie dalej w możliwości korzystania z dzieł osieroconych: nie jest ta możliwość ograniczona tylko do instytucji .

Avatar

Utwory osierocone – zróbmy to dobrze

3 maja 2013 11:19
Redakcja

1. Wstęp

Polska stoi przed zadaniem wdrożenia dyrektywy UE 2012/28/UE, która nakazuje rozwiązanie problemu utworów osieroconych – a więc takich, które są jeszcze ciągle objęte monopolem prawnoautorskim, ale nie można ustalić kto ten monopol sprawuje.

Dyrektywę można wdrożyć na wiele różnych sposobów. Naszym zdaniem przy jej wdrażaniu należy szczególną uwagę zwrócić na fakt, by legalne i możliwe było wykorzystywanie utworów osieroconych w dowolnym celu przez zwykłych obywateli.

Temat wdrożenia dyrektywy 2012/28/UE był przedmiotem dyskusji na pierwszym spotkaniu w ramach Forum Prawa Autorskiego. Niestety, podczas dyskusji pojawiały się propozycje, aby prawo do korzystania z utworów osieroconych ograniczyć wyłącznie do instytucji pamięci (a więc bibliotek i archiwów) lub wyłącznie do podmiotów komercyjnych (a więc firm i korporacji) zdolnych do rozliczania i płacenia specjalnych opłat.

Fundacja Nowoczesna Polska stanowczo popiera tylko takie modele wdrożenia, w wyniku których z utworów osieroconych będzie miał prawo korzystać każdy, w dowolnym celu – w szczególności zaś osoby prywatne do celów niekomercyjnych.

W praktyce oznacza to oparcie się o proponowany model licencji ustawowej. Popieramy też propozycję braku jakichkolwiek płatności przy wykorzystaniu utworów osieroconych do celów niekomercyjnych. Ewentualne wdrożenie modelu odpłatności nie może być powiązane z ograniczeniem praw do wykorzystania utworu. Idealnie byłoby, gdyby utwory zależne stworzone w oparciu o dzieła osierocone mogły spełniać kryteria Definicji Wolnych Dóbr Kultury.

Fundacja Nowoczesna Polska w pełni popiera dogłębne stanowisko dotyczące dyrektywy 2012/28/UE opracowane przez Koalicję Otwartej Edukacji, której to koalicji Fundacja jest członkiem.

następne