1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Kategoria: konsultacje

Avatar

Internetowy filtr pozbawi obywateli praw: Działaj!

21 lutego 2018 08:43
Krzysztof Siewicz

Unia Europejska pracuje nad filtrem internetu, większym od wszystkich jakie dotychczas istniały. O zawartości sieci, czym dzielimy się tam z innymi użytkownikami, będzie decydował algorytm. I to bez realnej możliwości sprzeciwu ze strony użytkowników w przypadku błędnych decyzji maszyny.

Foto: darkday, Rusty Catwalk, flickr, CC-BY

Avatar

Młodzi Europejczycy i reforma prawa autorskiego UE

11 sierpnia 2017 11:18
Krzysztof Siewicz

Bernhard Hayden, aktywista i przedstawiciel Młodych Piratów Europy, podczas CopyCampu opowie o zaangażowaniu młodych Europejczyków w debatę o przyszłości prawa autorskiego w Europie.

Avatar

Wszystko co chcieliście wiedzieć o dodatkowych prawach wydawców...

10 października 2016 12:00
Krzysztof Siewicz

Jedna z kontrowersyjnych propozycji Komisji Europejskiej w ramach konsultowanej obecnie reformy prawa autorskiego to wprowadzenie dodatkowych praw wyłącznych dla wydawców. Polecamy lekturę obszernego opracowania na ten temat autorstwa Tilla Kreutzera – Ancillary Copyright for press publishers. Background and key issues

Avatar

Kilka uwag o propozycji reformy prawa autorskiego w UE

29 września 2016 16:38
Krzysztof Siewicz

14 września Komisja Europejska opublikowała projekt reformy prawa autorskiego. Planowana jest m.in. nowa dyrektywa o prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbiera uwagi do tego projektu do dnia 14 października. Zachęcamy do udziału w konsultacjach, a poniżej przedstawiamy nasze wstępne uwagi.

Avatar

Stanowisko Fundacji Nowoczesna Polska w konsultacjach projektu nowelizacji prawa autorskiego

19 listopada 2014 11:35
Krzysztof Siewicz

Fundacja Nowoczesna Polska zajęła stanowisko w konsultacjach publicznych projektu nowelizacji prawa autorskiego przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Popieramy zawarte w projekcie propozycje zmierzające do liberalizacji prawa autorskiego wskazując jednocześnie, że obowiązujące Polskę przepisy prawa międzynarodowego i europejskiego pozwalają na więcej. Wskazujemy punkty, w których projekt nowelizacji blokuje korzystanie z utworów w sposób niepotrzebny lub niezgodny z tymi przepisami.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska.

Avatar

Obywatelki i obywatele zainteresowani prawem autorskim: KE opublikowała raport z konsultacji

24 lipca 2014 11:56
Paweł Stankiewicz

Między grudniem 2013 a marcem 2014 (po przedłużeniu o miesiąc) trwały konsultacje prowadzone przez Komisję Europejską (KE) dotyczące przyszłości prawa autorskiego. KE informowała wcześniej o 11 000 tysiącach odpowiedzi i zapowiadała rychłą publikacje wyników.

Raport podsumowujący te konsultacje został wczoraj opublikowany. Dowiadujemy się z niego, że KE zebrała ponad 9500 odpowiedzi i ponad 11 000 wiadomości i pytań na temat tych konsultacji.

To dużo, sam dokument konsultacyjny zawierał 80 pytań, a podczas poprzednich konsultacji unijnych dotyczących prawa autorskiego zbierano mniej niż 400 odpowiedzi. Co ważne większość odpowiedzi zebrano od tzw. końcowych użytkowniczek i użytkowników / konsumentek i konsumentów – aż 58,7% (konsultacje przeprowadzała Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, w skrócie DG MARKT, więc takie słownictwo nie dziwi, chciałem jednak zwrócić uwagę, że obywatelki i obywatele to nie tylko końcowe konsumentki i końcowi konsumenci, zwracaliśmy na to uwagę także w stanowisku Fundacji Nowoczesna Polska w tych konsultacjach). Drugą pod względem liczebności grupą biorącą udział w konsultacjach byli autorki i autorzy – 24,8% odpowiedzi otrzymała KE od tej grupy. Interesujące jest także to, że tylko 11 z 28 państw członkowskich odpowiedziało na te konsultacje, Polska była wśród państw zaangażowanych (przypominam też, że MKiDN przeprowadził własne konsultacje na temat unijnych konsultacji).

Omówienie kilku zagadnień z tego raportu przygotowała już Eleonora Rosati na blogu IPKat.

Avatar

TTIP - publikacji dokumentów nie będzie, domagajmy się transparentności

19 maja 2014 17:01
Paweł Stankiewicz

W piatek 16 maja w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie mechanizmu ISDS (Investor-State Dispute Settlement) jaki ma być zawarty w umowie handlowej negocjowanej obecnie pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP). Na spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki nie dowiedzieliśmy się jednak niczego nowego. Dokumenty negocjacyjne nie będą ujawnione, mechanizm rozwiązywania sporów między państwem a inwestorem będzie zawarty w porozumieniu. Komisja Europejska konsultuje obecnie, do 6 lipca 2014 mechanizm ISDS na potrzeby traktatu TTIP.

Avatar

Więcej wolnych książek?

14 maja 2014 12:44
Paweł Stankiewicz

Instytut Książĸi informuje, że w ramach programu „Udostępnianie piśmiennictwa” będącego częścią „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” dokona zakupu majątkowych praw autorskich do wybranych dzieł lub zawrze umowy licencyjne z właścicielami praw autorskich.
Książki, do których uzyska licencje lub prawa mają być publikowane w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA na licencji CC-BY-SA lub na podstawie innych licencji umożliwiających jak najszersze korzystanie z dzieła.

Avatar

Uwagi Fundacji Nowoczesna Polska dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie sprawozdań z działalności ozz

16 kwietnia 2014 12:30
Paweł Stankiewicz

Poniżej prezentujemy uwagi Fundacji Nowoczesna Polska do projektu rozporządzenia regulującego zakres sprawozdawczośći organizacji zbiorowego zarządzania.

***

Wszelkie działania zmierzające do zwiększenia przejrzystości działań organizacji zbiorowego zarządzania oceniamy jako krok w dobrym kierunku. Powinno to następować poprzez publiczny dostęp do informacji o tych działaniach w najszerszym możliwym stopniu. W polskich warunkach, organizacje zbiorowego zarządzania nie są bowiem tylko prywatnymi zrzeszeniami ich członków, ale z uwagi na szereg ustawowych i umownych uregulowań, świadczą usługi na rzecz dużej liczby twórców zupełnie z tymi organizacjami niezwiązanych. Ale i sami szeregowi członkowie organizacji zbiorowego zarządzania mają ograniczone możliwości wglądu i kontroli swoich organizacji, z uwagi chociażby na skalę ich działania, wewnętrzne procedury (np. kontrola sprawowana nie bezpośrednio, a poprzez delegatów), czy po prostu na fakt, że z natury zbiorowego zarządu wynika gromadzenie wszelkiej dokumentacji po stronie organizacji zbiorowego zarządzania, a nie twórcy. Nawet jeżeli twórca uzyskuje określone informacje o swoich rozliczeniach na swoje indywidualne zapytania, to niejednokrotnie nie jest w stanie w pełni zweryfikować ich poprawności z uwagi na brak możliwości odniesienia do innych dokumentów. W przypadku publicznej dostępności informacji o rozliczeniach, taka weryfikacja mogłaby zostać przeprowadzona przez niezależne podmioty, a w przypadku dostępności danych w otwartych formatach nawet automatycznie, z użyciem technik data mining. Odpowiednie przygotowanie danych przed publikacją powinno zminimalizować towarzyszące temu ryzyko, np. w zakresie naruszeń prywatności twórców.

Avatar

Komentarz Fundacji Nowoczesna Polska do „Programu na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2014 - 2016 ”

11 kwietnia 2014 18:14
Paweł Stankiewicz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprosiło o przesyłanie uwag do projektu „Programu na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2014 – 2016 ”.
Prezentujemy treść naszego komentarza, zachęcając Państwa do przysyłania własnych uwag jeszcze do poniedziałku 14 kwietnia.

następne