Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Kategoria: konsultacje

Avatar

Wszystko co chcieliście wiedzieć o dodatkowych prawach wydawców...

10 października 2016 12:00
Krzysztof Siewicz

Jedna z kontrowersyjnych propozycji Komisji Europejskiej w ramach konsultowanej obecnie reformy prawa autorskiego to wprowadzenie dodatkowych praw wyłącznych dla wydawców. Polecamy lekturę obszernego opracowania na ten temat autorstwa Tilla Kreutzera – Ancillary Copyright for press publishers. Background and key issues

Avatar

Kilka uwag o propozycji reformy prawa autorskiego w UE

29 września 2016 16:38
Krzysztof Siewicz

14 września Komisja Europejska opublikowała projekt reformy prawa autorskiego. Planowana jest m.in. nowa dyrektywa o prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbiera uwagi do tego projektu do dnia 14 października. Zachęcamy do udziału w konsultacjach, a poniżej przedstawiamy nasze wstępne uwagi.

Avatar

Stanowisko Fundacji Nowoczesna Polska w konsultacjach projektu nowelizacji prawa autorskiego

19 listopada 2014 11:35
Krzysztof Siewicz

Fundacja Nowoczesna Polska zajęła stanowisko w konsultacjach publicznych projektu nowelizacji prawa autorskiego przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Popieramy zawarte w projekcie propozycje zmierzające do liberalizacji prawa autorskiego wskazując jednocześnie, że obowiązujące Polskę przepisy prawa międzynarodowego i europejskiego pozwalają na więcej. Wskazujemy punkty, w których projekt nowelizacji blokuje korzystanie z utworów w sposób niepotrzebny lub niezgodny z tymi przepisami.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska.

Avatar

Obywatelki i obywatele zainteresowani prawem autorskim: KE opublikowała raport z konsultacji

24 lipca 2014 11:56
Paweł Stankiewicz

Między grudniem 2013 a marcem 2014 (po przedłużeniu o miesiąc) trwały konsultacje prowadzone przez Komisję Europejską (KE) dotyczące przyszłości prawa autorskiego. KE informowała wcześniej o 11 000 tysiącach odpowiedzi i zapowiadała rychłą publikacje wyników.

Raport podsumowujący te konsultacje został wczoraj opublikowany. Dowiadujemy się z niego, że KE zebrała ponad 9500 odpowiedzi i ponad 11 000 wiadomości i pytań na temat tych konsultacji.

To dużo, sam dokument konsultacyjny zawierał 80 pytań, a podczas poprzednich konsultacji unijnych dotyczących prawa autorskiego zbierano mniej niż 400 odpowiedzi. Co ważne większość odpowiedzi zebrano od tzw. końcowych użytkowniczek i użytkowników / konsumentek i konsumentów – aż 58,7% (konsultacje przeprowadzała Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, w skrócie DG MARKT, więc takie słownictwo nie dziwi, chciałem jednak zwrócić uwagę, że obywatelki i obywatele to nie tylko końcowe konsumentki i końcowi konsumenci, zwracaliśmy na to uwagę także w stanowisku Fundacji Nowoczesna Polska w tych konsultacjach). Drugą pod względem liczebności grupą biorącą udział w konsultacjach byli autorki i autorzy – 24,8% odpowiedzi otrzymała KE od tej grupy. Interesujące jest także to, że tylko 11 z 28 państw członkowskich odpowiedziało na te konsultacje, Polska była wśród państw zaangażowanych (przypominam też, że MKiDN przeprowadził własne konsultacje na temat unijnych konsultacji).

Omówienie kilku zagadnień z tego raportu przygotowała już Eleonora Rosati na blogu IPKat.

Avatar

TTIP - publikacji dokumentów nie będzie, domagajmy się transparentności

19 maja 2014 17:01
Paweł Stankiewicz

W piatek 16 maja w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie odbyło się spotkanie w sprawie mechanizmu ISDS (Investor-State Dispute Settlement) jaki ma być zawarty w umowie handlowej negocjowanej obecnie pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi (TTIP). Na spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki nie dowiedzieliśmy się jednak niczego nowego. Dokumenty negocjacyjne nie będą ujawnione, mechanizm rozwiązywania sporów między państwem a inwestorem będzie zawarty w porozumieniu. Komisja Europejska konsultuje obecnie, do 6 lipca 2014 mechanizm ISDS na potrzeby traktatu TTIP.

Avatar

Więcej wolnych książek?

14 maja 2014 12:44
Paweł Stankiewicz

Instytut Książĸi informuje, że w ramach programu „Udostępnianie piśmiennictwa” będącego częścią „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” dokona zakupu majątkowych praw autorskich do wybranych dzieł lub zawrze umowy licencyjne z właścicielami praw autorskich.
Książki, do których uzyska licencje lub prawa mają być publikowane w Cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA na licencji CC-BY-SA lub na podstawie innych licencji umożliwiających jak najszersze korzystanie z dzieła.

Avatar

Uwagi Fundacji Nowoczesna Polska dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie sprawozdań z działalności ozz

16 kwietnia 2014 12:30
Paweł Stankiewicz

Poniżej prezentujemy uwagi Fundacji Nowoczesna Polska do projektu rozporządzenia regulującego zakres sprawozdawczośći organizacji zbiorowego zarządzania.

***

Wszelkie działania zmierzające do zwiększenia przejrzystości działań organizacji zbiorowego zarządzania oceniamy jako krok w dobrym kierunku. Powinno to następować poprzez publiczny dostęp do informacji o tych działaniach w najszerszym możliwym stopniu. W polskich warunkach, organizacje zbiorowego zarządzania nie są bowiem tylko prywatnymi zrzeszeniami ich członków, ale z uwagi na szereg ustawowych i umownych uregulowań, świadczą usługi na rzecz dużej liczby twórców zupełnie z tymi organizacjami niezwiązanych. Ale i sami szeregowi członkowie organizacji zbiorowego zarządzania mają ograniczone możliwości wglądu i kontroli swoich organizacji, z uwagi chociażby na skalę ich działania, wewnętrzne procedury (np. kontrola sprawowana nie bezpośrednio, a poprzez delegatów), czy po prostu na fakt, że z natury zbiorowego zarządu wynika gromadzenie wszelkiej dokumentacji po stronie organizacji zbiorowego zarządzania, a nie twórcy. Nawet jeżeli twórca uzyskuje określone informacje o swoich rozliczeniach na swoje indywidualne zapytania, to niejednokrotnie nie jest w stanie w pełni zweryfikować ich poprawności z uwagi na brak możliwości odniesienia do innych dokumentów. W przypadku publicznej dostępności informacji o rozliczeniach, taka weryfikacja mogłaby zostać przeprowadzona przez niezależne podmioty, a w przypadku dostępności danych w otwartych formatach nawet automatycznie, z użyciem technik data mining. Odpowiednie przygotowanie danych przed publikacją powinno zminimalizować towarzyszące temu ryzyko, np. w zakresie naruszeń prywatności twórców.

Avatar

Komentarz Fundacji Nowoczesna Polska do „Programu na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2014 - 2016 ”

11 kwietnia 2014 18:14
Paweł Stankiewicz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprosiło o przesyłanie uwag do projektu „Programu na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2014 – 2016 ”.
Prezentujemy treść naszego komentarza, zachęcając Państwa do przysyłania własnych uwag jeszcze do poniedziałku 14 kwietnia.

Avatar

Komisja Europejska opublikowała dziś odpowiedzi na konsultacje

11 kwietnia 2014 16:21
Paweł Stankiewicz

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj część (te uzyskane od organizacji i osób, ktore nie zastrzegły anonimowości) odpowiedzi jakie uzyskała w ramach kosultacji dotyczących prawa autrorskiego. Konsultacje trwajace pierwotnie od 5 grudnia 2013 do 5 lutego 2014, a potem przedłużone do 5 marca 2014 mają być przygotowaniem do ewentulanej reformy tego prawa.
W ramach konsultacji spłynęło do Komisji Europejskiej ponad 11 tys. odpowiedzi. Z przygotowanej przez Fundację Nowoczesna Polska strony http://konsultacje.prawokultury.pl/ pobrano 291 dokumentów gotowych do wysłania do KE.

Zachęcamy do zapoznania sie z odpowiedziami i do własnych analiz.

Avatar

Konsultacje zakończone, czekamy na wyniki

6 marca 2014 11:35
redakcja

5 marca zakończyły się konsultacje dotyczące prawa autorskiego prowadzone przez Komisję Europejską.
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły czas i wysłały swoją opinię na temat przepisów regulujących obieg treści w Sieci. Stronę konsultacje.prawokultury.pl odwiedziło ponad 6800 użytkowniczek/ków, z tego 291 wypełniło skrócony formularz konsultacyjny a 543 przeszło na stronę youcan.fixcopyright.eu (to oznacza, że tyle użytkowniczek/ków zdecydowało się na opcję odpowiedzi na wszystkie 80 pytań).
Komisja Europejska zapowiedziała, że wkrótce po zakończeniu konsultacji ogłosi liczbę otrzymanych odpowiedzi. Na razie ukazał sie wpis na twitter.com informujący, że wpłynęło ich ponad 11 tys. Niedługo powinno się też pojawić podsumowanie wyników konsultacji.

następne