1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Kategoria: nauka

Avatar

Prawo autorskie zakazuje (maszynowego) śledzenia plagiatów

30 stycznia 2018 16:41
Krzysztof Siewicz

Trwają prace nad Jednolitym Systemem Antyplagiatowym, który od przyszłego roku akademickiego ma być obowiązkowo wykorzystywany w polskich uczelniach. Ośrodek Przetwarzania Informacji otrzymał publiczne dofinansowanie w wysokości 11 mln zł na stworzenie tego systemu. Tylko, że jego wdrożenie zostanie najprawdopodobniej zablokowane z uwagi na przepisy… prawa autorskiego, na bliżej nieokreślony czas.

(Foto: Eadweard Muybridge, Animal Locomotion, Metropolitan Museum of Art, domena publiczna)

Avatar

Anikó Grad-Gyenge na CopyCampie 2016

28 września 2016 11:28
Krzysztof Siewicz

Na ścieżce wyszehradzkiej tegorocznego CopyCampu sporo o otwartej nauce. Zapraszamy 27 października na prezentację prof. Anikó Grad-Gyenge, która opowie o otwartym dostępie na Węgrzech. Prof. Grad-Gyenge kieruje pracami Instytutu Prawa Cywilnego i Rzymskiego na Károli Gáspár University w Budapeszcie. Jest wiceprzewodniczącą Węgierskiego Forum Prawa Autorskiego, członkiem ALAI oraz Rady Ekspertów Prawa Autorskiego.

Avatar

Kto ma prawa do utworów naukowych?

23 maja 2016 16:22
Krzysztof Siewicz
Avatar

CopyCamp 2015 - relacja

18 listopada 2015 16:53
Krzysztof Siewicz

Tegoroczna konferencja CopyCamp odbyła się 4 listopada w warszawskiej Kinotece, dając już tradycyjnie okazję do wysłuchania całego spektrum wystąpień dotyczących funkcjonowania prawa autorskiego. Zgodnie z ideą przyświecającą konferencji, każdy prelegent miał 10 minut na zaprezentowanie swojego tematu, a dyskusje możliwe były wyłącznie w „kuluarach”. Zmuszenie prelegentów do skondensowania treści i odejście od publicznego przerzucania się argumentami w dyskusji ma służyć rozwojowi neutralnego i przyjaznego dialogu o prawie autorskim.

Avatar

Kraków: prawa autorskie zastrzeżone

28 maja 2015 14:30
Prawo kultury

5 czerwca 2015 o godz. 18:30 w krakowskim MoCAKu odbędzie się wykład prof. Paula K. Saint-Amoura pt. Copyright Lives/Żywoty prawa autorskiego.

Prawo autorskie jest zwykle kojarzone z działalnością artystyczną oraz regulacjami dotyczącymi tego, kto i na jakich warunkach może korzystać z powstających utworów. Rosnące znaczenie własności intelektualnej w rozwiniętych gospodarkach sprawia jednak, że prawo autorskie obejmuje coraz większe obszary życia. Już dziś toczą się dyskusje nad tym, czy kod genetyczny i organizmy modyfikowane genetycznie stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Samo prawo okazuje się natomiast ściśle związane z naszym rozumieniem życia oraz sposobami sprawowania nad nim władzy. Paul K. Saint-Amour, literaturoznawca i krytyk prawa autorskiego, profesor University of Pennsylvania, będzie mówił o związkach własności intelektualnej i biopolityki oraz o miejscu literatury i sztuki refleksji nad nimi.

Wykład odbędzie się w ramach międzynarodowego seminarium „Literatura i sztuki. Prawa autorskie zastrzeżone”, organizowanego przez Katedrę Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ oraz Centrum Studiów Humanistycznych UJ w dniach 5-6 czerwca 2015 r. Program seminarium dostępny jest online oraz w wersji PDF.

Paul K. Saint-Amour — profesor literatury angielskiej na University of Pennsylvania. Zajmuje się literaturą modernistyczną, ze szczególnym uwzględnieniem problemów powieści, prawa, traumy oraz studiów nad kulturą wizualną. Jego książka The Copywrights: Intellectual Property and the Literary Imagination (Cornell UP, 2003) zdobyła nagrodę Modern Language Association. Jego artykuły ukazywały się w takich czasopismach, jak „Comparative Literature Studies”, „Critical Inquiry”, „Diacritics”, „Modernism/Modernity”, „Nineteenth-Century Studies”, „Novel”, „Post 45”, „Public Books”, „Theory, Culture, and Society” oraz „Representations”. Przed kilkoma laty Saint-Amour zasiadał w panelu zainicjowanym przez International James Joyce Foundation (IJJF) w celu zbadania historii udzielania zgód oraz kryteriów stosowanych przez spadkobierców Jamesa Joyce’a, a także ogólnego problemu dozwolonego użytku w badaniach naukowych. Saint-Amour zasiada również w radzie naukowej czasopisma open-access „Authorship”. Od 2012 r. pełni funkcję prezesa Modernist Studies Association, w którym wraz z Robertem Spoo współtworzy oddział specjalny ds. dozwolonego użytku. Redagował tom Modernism and Copyright (2011), wydany przez Oxford University Press w ramach serii „Modernist Literature and Culture”. Jego ostatnia książka nosi tytuł Tense Future: Modernism, Total War, Encyclopedic Form.

Seminarium realizowane w ramach grantu badawczego „Literatura nowoczesna i prawo autorskie”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/N/HS2/02796.

Zdjęcie: Nomi Stolzenberg.

Avatar

Sztuka i prawo autorskie: Call for Papers

18 lutego 2015 14:30
Marta Skotnicka

Centrum Studiów Humanistycznych oraz Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na seminarium pt. Literatura i sztuki. Prawa autorskie zastrzeżone, które odbędzie się 6-7 czerwca 2015 roku w Krakowie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze ogłoszonym przez organizatorów: abstrakty 20-minutowych wystąpień (maks. 300 słów) należy przesyłać do 15 marca 2015 r. na adres maciej.jakubowiak@uj.edu.pl.

Uwaga: szczegóły naboru.

Avatar

Jaka jest przyszłość prawa do kultury?

31 grudnia 2014 12:10
Marta Skotnicka

Fundacja Nowoczesna Polska przedstawia rezultaty badania możliwych scenariuszy przyszłości dotyczących tworzenia, udostępniania i wykorzystywania dóbr kultury oraz wpływu prawa autorskiego na stan europejskiego społeczeństwa, kultury, edukacji, sektora kreatywnego w perspektywie roku 2040.

Prawo autorskie jest soczewką skupiającą wiele różnych i skomplikowanych problemów – od kwestii związanych z prawami podstawowymi, takimi jak wolność słowa, swoboda komunikacji i prawo do prywatności, przez modele ustrojowe życia politycznego, po tektoniczne zmiany na rynkach wywołane przemianami technologicznymi. Od stanu tej legislacji zależy nie tylko sposób działania wielu sektorów biznesu, ale także podstawowe kwestie związane z komunikacją setek milionów ludzi, los obywateli polegających na prawie autorskim jako metodzie zarabiania na życie, poziom edukacji, czy sposób funkcjonowania kultury wysokiej.

(ze Wstępu Jarosława Lipszyca)

Raport podsumowujący projekt jest dostępny w języku polskim i angielskim.

Avatar

Ankieta Uniwersytetu Warszawskiego na temat "sposobów pozyskiwania seriali"

23 stycznia 2014 14:57
Redakcja

Grupa naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego opracowała badanie dotyczące różnych sposobów pozyskiwania seriali telewizyjnych. Badania dotyczą zachowań związanych z korzystaniem z dóbr kultury. Przygotowana ankieta składa się tylko z kilkunastu pytań, wśród których są takie, które dają możliwość oceny zachowań innych ludzi.

Zachęcamy do udziału: Pomóż nauce! Wypełnij ankietę, to zajmie tylko 10 minut.
Ankietę można wypełniać do 2 lutego 2014.

Avatar

Wykład Ebena Moglena na CopyCamp 2013

10 października 2013 13:45
Maria Świetlik

Wystąpienie prof. Ebena Moglena podczas konferencji CopyCamp (1 października 2013 w Warszawie) jest już dostępne a stronie copycamp.pl.

Avatar

W sprawie uwłaszczenia naukowców

26 sierpnia 2013 14:29
Przemek Uniejewski

18 lipca 2013 roku na stronach BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 16 lipca 2013 roku wraz z uzasadnieniem i zakładanym skutkami planowanej nowelizacji. Dokumenty te były zapowiadane wcześniej w wystąpieniach medialnych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Barbary Kudryckiej.

następne