1%
Logo akcji 1%

Czy wiesz, że możesz nam pomóc prowadzić edukację prawnoautorską, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Opublikowano raport Kongresu Własności Intelektualnej i Interesu Publicznego

11 kwietnia 2013 12:11
Paweł Stankiewicz

Opublikowano raport po Drugim Światowym Kongresie Własności Intelektualnej i Interesu Publicznego.
Raport diagnozuje sytuację, ale też wyznacza kierunki działań dla organizacji zajmujących się walką o większe uznanie praw użytkowników w dziedzinie praw własności intelektualnej (oprócz prawa autorskiego to prawo patentowe i prawo znaków towarowych).

Na Kongresie pracowano w sześciu zespołach tematycznych i tak też podzielony został raport. Każdy z tematów rozpatrywano uwzględniając dwa priorytety: priorytetowe obszary aktywności strategicznej i priorytet potrzebnych badań i analiz.

  1. Ograniczenia i wyjątki od prawa autorskiego
  1. Własność intelektualna, innowacje i rozwój
  1. Dostęp do leków
  1. Egzekwowanie własności intelektualnej
  1. Otwarte zasoby edukacyjne
  1. Ponowne przemyślenie zachęt do twórczości kulturalnej

Komentarze

Dodaj komentarz