Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Organizacje pozarządowe pytają: sprawa ITU

23 października 2012 17:24
Paweł Stankiewicz

W sierpniu tego roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło konsultacje społeczne w sprawie polskiego stanowiska dotyczącego proponowanych zmian w Międzynarodowych Przepisach Telekomunikacyjnych (ITR). Cztery organizacje pozarządowe przygotowały wspólne stanowisko w tej sprawie.
Ministerstwo podsumowało konsultacje – okazało się, że większość konsultujących sprzeciwia się poszerzeniu mandatu ITU na zarządzanie internetem.
Niestety Ministerstwo w podsumowaniu zmienia swoje początkowe stanowisko, które początkowo było także zdecydowanie przeciwne poszerzeniu mandatu ITU. Teraz w stanowisku czytamy: „Rząd RP jest otwarty na dyskusję na temat przepisów rozszerzających mandat ITU o kwestie związane z Internetem dotyczące zarządzania nazwami domen, przydzielaniem numerów i adresów IP.”

Ta zmiana niepokoi nas, dlatego wspólnie z Fundacją Panoptykon, Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania i Centrum Cyfrowym Projekt: Polska i Internet Society Poland przygotowaliśmy list otwarty do Ministerstwa.

zdjęcie: Dr. Hamadoun I. Touré, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Związku Telekomunikacji, http://www.flickr.com/photos/itupictures/8090241099/, autor: itupictures, licencja: CC-BY

Komentarze

Dodaj komentarz