1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

OZZ dla wolnych utworów muzycznych

2 stycznia 2013 11:04
Marcin Koziej

Cultural Commons Collecting Society (c3s) ma stać się alternatywą dla GEMA, niemieckiej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. W odróżnieniu od GEMA, która póki co jest jedyną tego typu organizacją w Niemczech, C3S będzie zarządzać utworami udostępnionymi na licencjach Creative Commons (zezwalających na użycie zarówno niekomercyjne, jak i wolnych wariantów) oraz dbać o wysoki standard pomiarów ich konsumpcji.

Organizacja OpenMusicContest.org postanowiła stworzyć projekt C3S, kiedy przy próbie wydania albumu z muzyką na wolnej licencji okazało się, że GEMA akceptuje jedynie własny, restrykcyjny model licencyjny. Brakuje więc organizacji, która dawałaby twórcom kontrolę nad tym, jak ich utwory są wykorzystywane, i czy ma być to wykorzystanie odpłatne czy nie.

Drugim priorytetem C3S jest stworzenie narzędzi, które pozwoliłyby dokładniej mierzyć wykorzystanie utworów, szczególnie twórców spoza głównego nurtu. Obecnie faworyzowani są najbardziej znani twórcy. System działa następująco: GEMA bada kilka najpopularniejszych klubów pod względem odtwarzanych w nich nagrań, które są następnie przesłuchiwane i rozpoznawane przez pracowników organizacji. Inicjatorzy C3S tłumaczą, że nowe narzędzia mają wykonywać tę pracę automatycznie, co pozwoli C3S zwiększyć próbę badanych klubów, jak również monitorować stacje radiowe udostępniające strumieniowanie w internecie. Aby wesprzeć ten system, C3S będzie akceptować listy odtwarzania oraz udostępni aplikacje (np. dla DJ-ów) upraszczające ten proces. Przedstawiciele C3S mają nadzieję, że ich oprogramowanie, udostępnione na wolnej licencji, zostanie także zaimplementowane przez GEMA.

Taktyka C3S polega na zmianie praktyk zarządzania utworami chronionymi prawem autorskim poprzez wykorzystanie istniejących ram prawnych. Koncentruje się na prawach twórców, zarazem umożliwiając i promując stosowanie alternatywnych modeli biznesowych. C3S zostanie zgłoszone do niemieckiego urzędu patentów i znaków towarowych na początku 2013 roku. W dłuższej perspektywie planowane jest stworzenie przedstawicielstw oferujących jednolity model licencjonowania utworów muzycznych we wszystkich państwach członkowskich UE.

Komentarze

Dodaj komentarz