1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Raport Julii Redy

17 czerwca 2015 14:58
Krzysztof Siewicz

Jak informuje na swoim blogu Julia Reda, przedstawicielka Partii Piratów w Parlamencie Europejskim, prace nad jej raportem o reformie prawa autorskiego wkroczyły w nowy etap. Komisja Prawna Parlamentu przyjęła poprawki do dokumentu, a głosowanie plenarne europosłów nad nim planowane jest 9 lipca. Choć raport nadal podkreśla znaczenie interesu publicznego w prawie autorskim, to niektóre jego punkty zostały zmienione na niekorzyść użytkowników utworów.

Tekst raportu po zmianach Komisji nie jest jeszcze znany, ale z informacji posłanki Redy wynika, że niektóre wprowadzone do niego poprawki mogą doprowadzić do ograniczenia obecnie obowiązującego w Polsce dozwolonego użytku. Jedna z tych poprawek zmierza do ograniczenia dość szerokiego w Polsce prawa panoramy (art. 33 pkt 1 pr. aut.), a druga może stanowić podstawę ograniczenia prawa cytatu, które w Polsce dotyczy wszelkiego rodzaju utworów. Julia Reda wskazuje jednak, że udało się zablokować szereg innych negatywnych z punktu widzenia użytkowników poprawek do raportu.

Pozytywnym aspektem raportu pozostaje postulat wyznaczenia minimalnego standardu swobody użytkownika w prawie autorskim. Swobody te miałyby być niezbywalne w tym sensie, że umowy lub zabezpieczenia techniczne nie pozwalające z nich korzystać, byłyby zakazane. Ponadto, w raporcie wzywa się do wyraźnego zezwolenia na takie ważne społecznie działania jak digitalizacja i udostępnianie kolekcji bibliotek czy maszynowa analiza tekstów i danych (text and data mining).

Warto śledzić dalsze losy raportu!

Komentarze

Dodaj komentarz