1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Raport o wpływie cyfryzacji na przymysł kreatywny

19 kwietnia 2013 11:50
Paweł Stankiewicz

Firma „Booz & Company” na zlecenie Google przygotowała raport mający ocenić wpływ cyfryzacji na kondycję przemysłów kreatywnych: filmu, telewizji, muzyki, wydawnictw i gier. Przemysły te tradycyjnie opierają swoje przychody na istnieniu monopoli prawnoautorskich.

Wśród głównych wniosków raportu znajdujemy m.in. następujące:

  • „Wydatki konsumentów w obrębie sektora kreatywnego wzrosły w Polsce o 56 procent w stosunku do 001, przy średniej 25 procent w całej Europie. Jak pokazała dalsza analiza, gotowość konsumentów do zapłaty nie obniżyła się.”
  • „Całość wzrostu gospodarczego w sektorze kreatywnym w Europie napędzana jest przez media cyfrowe (dodatkowe 30 mld EUR przychodów w 2011 względem 2001). W Polsce wzrost przychodów wyniósł 1 mld EUR.”
  • „Twórcy treści zyskują na łatwiejszym dostępie do dystrybucji i większej ilości kanałów komunikacji z odbiorcami. W większości analizowanych branż, trend ten utrzymuje się lub narasta.”
  • „Całkowita liczba miejsc pracy w sektorze kreatywnym w Europie pozostaje stabilna na poziomie 1,2 miliona, chociaż występują duże różnice zależnie od gałęzi przemysłu lub kraju, np. w Polsce wzrost liczby miejsc pracy w sektorze kreatywnym wyniósł prawie 20 procent.”

Raport dostępny jest tutaj

Komentarze

Dodaj komentarz