1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Uwagi Fundacji Nowoczesna Polska dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie sprawozdań z działalności ozz

16 kwietnia 2014 12:30
Paweł Stankiewicz

Poniżej prezentujemy uwagi Fundacji Nowoczesna Polska do projektu rozporządzenia regulującego zakres sprawozdawczośći organizacji zbiorowego zarządzania.

***

Wszelkie działania zmierzające do zwiększenia przejrzystości działań organizacji zbiorowego zarządzania oceniamy jako krok w dobrym kierunku. Powinno to następować poprzez publiczny dostęp do informacji o tych działaniach w najszerszym możliwym stopniu. W polskich warunkach, organizacje zbiorowego zarządzania nie są bowiem tylko prywatnymi zrzeszeniami ich członków, ale z uwagi na szereg ustawowych i umownych uregulowań, świadczą usługi na rzecz dużej liczby twórców zupełnie z tymi organizacjami niezwiązanych. Ale i sami szeregowi członkowie organizacji zbiorowego zarządzania mają ograniczone możliwości wglądu i kontroli swoich organizacji, z uwagi chociażby na skalę ich działania, wewnętrzne procedury (np. kontrola sprawowana nie bezpośrednio, a poprzez delegatów), czy po prostu na fakt, że z natury zbiorowego zarządu wynika gromadzenie wszelkiej dokumentacji po stronie organizacji zbiorowego zarządzania, a nie twórcy. Nawet jeżeli twórca uzyskuje określone informacje o swoich rozliczeniach na swoje indywidualne zapytania, to niejednokrotnie nie jest w stanie w pełni zweryfikować ich poprawności z uwagi na brak możliwości odniesienia do innych dokumentów. W przypadku publicznej dostępności informacji o rozliczeniach, taka weryfikacja mogłaby zostać przeprowadzona przez niezależne podmioty, a w przypadku dostępności danych w otwartych formatach nawet automatycznie, z użyciem technik data mining. Odpowiednie przygotowanie danych przed publikacją powinno zminimalizować towarzyszące temu ryzyko, np. w zakresie naruszeń prywatności twórców.

Komentarze

Dodaj komentarz