Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Zatrudnienie w amerykańskim przemyśle muzycznym

12 kwietnia 2013 16:57
Paweł Stankiewicz

Według danych amerykańskiego Federal Reserve Bank of St. Louis zatrudnienie w tamtejszym przemyśle rozrywkowym (a ściślej: muzycznym i filmowym) wzrosło do poziomu najwyższego w historii. Obecnie jest to ponad 400 tysięcy osób.
Jest to kolejny symptom wskazujący, że dostępność technologii dzielenia się utworami nie zabija przemysłu rozrywkowego.
Warto też zwrócić uwagę na wielkość tego rynku pracy w stosunku do wielkości całego amerykańskiego rynku. Wg danych Buereau of Labour Statistics w marcu 2013 roku w Stanach Zjednoczonych pracowało około 143 286 000 osób. Zatem zatrudnienie w przemyśle rozrywkowym stanowi obecnie około 0,2% całego zatrudnienia.

Może ktoś porówna analogicznie przychody tego rynku?

Komentarze

Dodaj komentarz