1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Opublikowano 23 grudnia 2014

CopyCamp 2014: publikacja pokonferencyjna

Co roku artystki i producenci, europarlamentarzystki, piraci, przedstawicielki organizacji zbiorowego zarządzania, bibliotekarze, naukowcy, prawniczki, i edukatorki z całego świata spotykają się w Warszawie, aby wziąć udział w międzynarodowej konferencji CopyCamp – najważniejszego wydarzenia o tematyce prawnoautorskiej w Europie. W czasie wydarzenie zainteresowane strony debaty mają szansę rozmawiać na temat obecnego systemu prawnoautorskiego regulującego obiegi dóbr kultury w internecie oraz jego wpływu na wszystkie sfery aktywności społeczeństwa informacyjnego. W tym roku szczególną uwagę zwrócono na perspektywę krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Niniejsza publikacja pokonferencyjna jest subiektywnym wyborem tekstów opartych na wystąpieniach mających miejsce podczas trzeciej edycji CopyCampu.

Już teraz pobierz e-booka w formacie pdf, epub, mobi oraz txt.

Książka jest również dostępna w postaci audiobooka:

CopyCamp to wyjątkowe spotkanie stron zainteresowanych dyskusją na temat kształtu obecnego systemu prawnoautorskiego. Podczas dotychczasowych trzech edycji wydarzenia, mieliśmy przyjemność gościć ponad 140 prelegentów/ek – wśród nich amerykańską artystkę Ninę Paley i profesora Ebena Moglena z Columbia University w Nowym Jorku, a także Cory’ego Doctorowa, pisarza science-fiction i publicystę oraz Birgittę Jónsdóttir, poetkę, obrończynię praw człowieka i posłankę do parlamentu. W wydarzeniach wzięło udział ponad 1100 uczestników/czek z całego świata. Materiały konferencyjne znajdują się na stronie CopyCamp.

CopyCamp jest częścią projektu Przyszłość prawa autorskiego prowadzonego przez fundację Nowoczesna Polska, finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Strategicznymi Partnerami konferencji są Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Samsung oraz Google. Partnerzy wspierający: Koalicja Otwartej Edukacji i Fundacja Kronenberga. Projekt został dofinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Wydarzenie jest corocznie obejmowane patronatem honorowym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Partnerzy medialni to m.in. Newsweek Poland, wyborcza.biz, ngo.pl, Forum Odpowiedzialnego Biznesu portal, culture.pl, WikiRadio.