1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Lubelski sąd zawiesił postępownie w sprawie o ustalenie daty śmierci Janusza Korczaka

31 stycznia 2013 15:29
Paweł Stankiewicz

Postanowieniem z 24 stycznia 2013 r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie o ustalenie daty śmierci Janusza Korczaka jakie toczyło się przed lubelskim sądem.
Fundacja Nowoczesna Polska wnosiła do sądu o ustalenie daty śmierci Janusza Korczaka na rok 1942, tak aby jego dzieła można było opublikować już w tym roku w bibliotece internetowej Wolne Lektury. Obecna, prawnie ważna data to 1946, co oznacza jeszcze 4 lata czekania na przejście twórczości Korczaka do domeny publicznej. Podczas ostatniej rozprawy Sąd Rejonowy w Lublinie-Zachód nakazał fundacji odnalezienie spadkobierców Janiny Gołębiewskiej (która w 1954 roku złożyła w lubelskim sądzie wniosek o uznanie Janusz Korczaka za zmarłego, jednak nie została jego spadkobierczynią), co, jak sądziliśmy, udało nam się z pomocą internautów. Niestety lubelski sąd nie podzielał naszego przekonania.

Fundacja zamierza zaskarżyć postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód do sądu okręgowego. Naszym zdaniem spadkobiercy Janiny Gołębiewskiej nie są zainteresowanymi w toczącej się sprawie i nie powinni być jej uczestnikami.
Jeżeli Sąd Okręgowy uchyli postanowienie sądu pierwszej instancji, sprawa będzie toczyła się dalej.

Komentarze

Dodaj komentarz