1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Komisja Europejska odpowiada "Nie" w sprawie wydłużenia konsultacji dot. prawa autorskiego

23 grudnia 2013 13:39
Maria Świetlik

Fundacja Nowoczesna Polska otrzymała odpowiedź odmowną na prośbę skierowaną do Komisji Europejskiej a dotycząca wydłużenia terminu Konsultacji Publicznych dot. Prawa Autorskiego.
Z zapytaniem w sprawie krótkiego terminu konsultacji wystąpiła do Komisji Posłanka do Europarlamentu Róża Thun pytając m.in. dlaczego Komisja nie stosuje się do rezolucji Parlamentu Europejskiego z 14 czerwca 2012 roku, w której PE zwrócił się do Komisji o dopilnowanie aby konsultacje przeprowadzane były w sposób faktycznie umożliwiający szeroki udział obywatelek/li, a zatem także przez odpowiedni długi czas.

Poniżej treść odpowiedzi udzielonej Fundacji przez KE:

„Pragniemy poinformować, że dostęp do kwestionariusza opublikowanego w języku angielskim można uzyskać na poniższej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm
Pragniemy również poinformować, że ze względu na istotne ograniczenia czasowe przeprowadzenia niniejszych konsultacji, Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego i usług nie przewiduje publikacji kwestionariusza w języku innym niż angielski. Niemniej jednak, odpowiedzi w ramach niniejszych konsultacji mogą zostać udzielone we wszystkich językach urzędowych UE.
Przypominamy również, że niniejsze konsultacje rozpoczęły się dnia 05.12.2013 i będą trwały do dnia 05.02.2014. W związku z tym uprzejmie prosimy o przesłanie Państwa odpowiedzi do dnia 5 lutego 2014 włącznie.
Odpowiedzi przesłane w ramach niniejszych konsultacji zostaną uwzględnione w pracach nad trwającą rewizją polityki UE w zakresie prawa autorskiego. W konsekwencji jesteśmy związani ścisłymi terminami wewnętrznymi, których przestrzeganie zapewni możliwość prawidłowego ujęcia wyników niniejszych konsultacji w trwającej dyskusji.
W świetle powyższych wyjaśnień z przykrością informujemy, że okres konsultacji nie może zostać przedłużony zgodnie z Państwa prośbą. Z naszej strony możemy jedynie zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzi otrzymane z niewielkim opóźnieniem zostały również wzięte pod uwagę.”

Komentarze

Avatar
internauta
23 grudnia 2013 21:54

Czy każdy może odpowiedzieć na pytania ,które są formą konsultacji społecznych Ke?

oraz

Czy odpowiedzi udziela się tylko w językach urzędowych UE czy można również w innym np. Polskim

Avatar
OM
24 grudnia 2013 17:28

każdy może, no i język polski jest językiem urzędowym UE

Dodaj komentarz