1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Prawo autorskie: historia idei - cz. 1

7 grudnia 2012 15:18
Marta Skotnicka

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Konrada Gliścińskiego Gildie i cenzura czyli jak to się zaczęło? Prezentowany tekst to pierwszy z sześciu rozdziałów publikacji o narodzinach idei prawa autorskiego, która w wersji 2.0 ukaże się na stronie prawokultury.pl.

Tradycyjnie rozwój idei praw autorskich dzieli się na cztery główne okresy: okres przywilejów (XIVXVIII w.), okres ustawodawstw narodowych (1710-1886 r.) okres internacjonalizacji prawa autorskiego (1886 r. – 1994 r.), oraz okres globalizacji, trwający od 1994 r.
Już na samym wstępie należy podkreślić, że nie istnieje coś takiego jak idealny wzorzec prawa autorskiego, do jakiego ewolucja prawa dąży nieuchronnie. Każde prawo, w tym prawo autorskie powstaje w procesie ścierania się interesów różnych grup społecznych forsujących takie a nie inne rozwiązania prawne. Obecny kształt ustawodawstw krajowych i międzynarodowych jest wynikiem zwycięstwa jednej z tych grup, której udało się metodą drobnych kroczków wprowadzić system najpełniej chroniący swoje interesy.
Celem krótkiej historii narodzin prawa autorskiego jest próba pokazania, w jaki sposób ucierała się własnościowa koncepcja ochrony utworów. Prześledzenie autentycznych argumentów, jakie pojawiały się w przeszłości w dyskusjach nad prawem autorskim pomoże lepiej zrozumieć, jaką funkcję miały pełnić i nadal pełnią naturalne prawa autorów.

Zdjęcie: https://www.flickr.com/photos/eryn_rickard/7180606195/in/photostream/, autor: eryn.rickard, licencja CC-BY 2.0

Komentarze

Dodaj komentarz