1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska
Avatar

Wolność panoramy obroniona

10 lipca 2015 15:34
Julia Zasacka

Parlament Europejski głosował wczoraj nad raportem Julii Redy o reformie prawa autorskiego. Pisaliśmy niedawno, że jedna z poprawek wprowadzona do tego projektu przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego zakładała likwidację prawa panoramy. Prawo to stanowi wyjątek w ochronie autorskich praw majątkowych, który umożliwia swobodne fotografowanie i udostępnianie zdjęć budynków znajdujących się w przestrzeni publicznej. W wyniku wczorajszego głosowania poprawka została odrzucona, a wolność panoramy utrzymuje się w obecnym kształcie. Za ograniczeniem wolności panoramy głosowało jedynie 40 spośród 751 europosłów.

Jest to z pewnością sukces, ale nie całkowity. Pierwotny projekt reform zakładał rozszerzenie prawa panoramy na wszystkie kraje Unii Europejskiej. Jak mówi Julia Reda, autorka raportu, jest to krok naprzód, ale zarazem niewykorzystana szansa. Europosłanka zapowiada, że kolejnym celem będzie zapewnienie tego prawa w całej Unii Europejskiej.

Mapa ilustruje obecne uregulowanie wolności panoramy w Europie. Made by King of Hearts / CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Komentarze

Dodaj komentarz