Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Wyniki wyszukiwania

Avatar

Janusz Korczak zginął w 1942 roku

27 marca 2015 17:15
Jarosław Lipszyc

Dziś Sąd Rejonowy Lublin-Zachód wydał wyrok w sprawie śmierci Janusza Korczaka. Tę sprawę rozpoczęliśmy w maju 2012 roku, a więc niemal dokładnie 3 lata temu. Dziś sąd potwierdził, że Janusz Korczak zginął w 1942 roku, a za najbardziej prawdopodobny dzień uznał 7 sierpnia. Tym samym sąd uchylił wcześniejszy wyrok sądu powiatowego z 1954 roku, w którym datę uznania za zmarłego ustalono na 9 maja 1946 roku (co było powszechną praktyką w przypadku osób zaginionych w czasie wojny).

Avatar

Rozprawa sądowa w sprawie ustalenia daty śmierci Janusza Korczaka

28 sierpnia 2012 16:09
Paweł Stankiewicz

28 sierpnia w Sądzie Rejonowym w Lublinie odbyła się kolejna rozprawa w sprawie sądowego ustalenia daty śmierci Janusza Korczaka. Sąd odroczył rozprawę do 11 października w związku z powołaniem Ministra Skarbu Państwa.

Więcej informacji na ten temat

Avatar

Instytut Książki poprawia treść licencji OLE

10 grudnia 2012 14:46
Paweł Stankiewicz

Kilka dzieł Janusza Korczaka zostało udostępnionych w zeszłym tygodniu na platformie Biblioteki Narodowej Polona na, opracowanej na zlecenie Instytutu Książki przez kancelarię Markiewicz & Sroczyński, tzw. Otwartej Licencji Edukacyjnej (OLE). Wszystkie dzieła Janusza Korczaka mogłyby przejść do domeny publicznej już 1 stycznia 2013 roku gdyby lubelski sąd potwierdził, że Janusz Korczak zginął w 1942.

Avatar

Dzieła Korczaka na (nie)Otwartej Licencji Edukacyjnej.

6 grudnia 2012 17:24
Redakcja

Oświadczenie Fundacji Nowoczesna Polska w sprawie udostępnienia dzieł Janusza Korczaka

Minister Kultury Bogdan Zdrojewski i dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden poinformowali dziś o udostępnieniu dzieł Janusza Korczaka w bibliotece internetowej Polona. Zaprezentowano także stworzoną przez IK na potrzeby kolejnych publikacji Otwartą Licencję Edukacyjną. Fundacja Nowoczesna Polska krytycznie ocenia posunięcia tych instytucji.

Avatar

Spadkobiercy Janiny Gołębiewskiej odnalezieni

19 października 2012 12:44
Marta Skotnicka

Dzięki nieocenionej pomocy internautów, którzy zareagowali na nasz niedawny apel, tuż przed nakazanym przez Sąd terminem udało nam się odnaleźć bratanków Janiny Gołębiewskiej: Zofię Poniatowską, Jadwigę Majdaniuk i Stefana Gołębiewskiego.

Według zebranych danych osoby te zmarły w latach dziewięćdziesiątych, co zostanie ostatecznie potwierdzone po uzyskaniu z Urzędów Stanu Cywilnego w Lublinie i w Łodzi aktów zgonu domniemanych spadkobierców Janiny Gołębiewskiej. Staramy się także dowiedzieć, czy pani Gołębiewska pozostawiła testament lub miała potomków. Będziemy wdzięczni za pomoc w uzyskaniu tych informacji (fundacja@nowoczesnapolska.org.pl). Tymczasem z niecierpliwością oczekujemy decyzji Sądu w sprawie dalszych losów postępowania.

Dziękujemy za wszelką pomoc w naszych dążeniach do uwolnienia spuścizny Janusza Korczaka.

zdjęcie: Majesty of Justice, autor: DonkeyHotey, hhttps://www.flickr.com/photos/donkeyhotey/6439318599/in/photostream/; licencja: CC-BY-20

Avatar

Lubelski sąd zawiesił postępownie w sprawie o ustalenie daty śmierci Janusza Korczaka

31 stycznia 2013 15:29
Paweł Stankiewicz

Postanowieniem z 24 stycznia 2013 r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie o ustalenie daty śmierci Janusza Korczaka jakie toczyło się przed lubelskim sądem.
Fundacja Nowoczesna Polska wnosiła do sądu o ustalenie daty śmierci Janusza Korczaka na rok 1942, tak aby jego dzieła można było opublikować już w tym roku w bibliotece internetowej Wolne Lektury. Obecna, prawnie ważna data to 1946, co oznacza jeszcze 4 lata czekania na przejście twórczości Korczaka do domeny publicznej. Podczas ostatniej rozprawy Sąd Rejonowy w Lublinie-Zachód nakazał fundacji odnalezienie spadkobierców Janiny Gołębiewskiej (która w 1954 roku złożyła w lubelskim sądzie wniosek o uznanie Janusz Korczaka za zmarłego, jednak nie została jego spadkobierczynią), co, jak sądziliśmy, udało nam się z pomocą internautów. Niestety lubelski sąd nie podzielał naszego przekonania.

Fundacja zamierza zaskarżyć postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód do sądu okręgowego. Naszym zdaniem spadkobiercy Janiny Gołębiewskiej nie są zainteresowanymi w toczącej się sprawie i nie powinni być jej uczestnikami.
Jeżeli Sąd Okręgowy uchyli postanowienie sądu pierwszej instancji, sprawa będzie toczyła się dalej.

Avatar

Pomóżcie nam uwolnić Korczaka! Szukamy spadkobierców Janiny Gołębiewskiej

12 października 2012 18:28
Jarosław Lipszyc

11 października 2012 r. odbyła się kolejna rozprawa w sprawie stwierdzenia zgonu Janusza Korczaka. Fundacja Nowoczesna Polska walczy o to, by sąd poprawnie ustalił datę śmierci Starego Doktora na datę zgodną z prawdą historyczną, czyli sierpień 1942 roku. Obecnie obowiązuje data 9 maja 1946 roku, czego skutkiem jest przedłużenie czasu obowiązywania monopolu prawnoautorskiego do jego prac. Bez zmiany wyroku Korczak przejdzie do domeny publicznej dopiero za 4 lata.

Podczas wczorajszej rozprawy Sąd nie podjął decyzji dotyczącej daty śmierci Korczaka, ale zobowiązał Fundację do wskazania spadkobierców Janiny Gołębiewskiej wraz z ich aktualnymi adresami zamieszkania w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania i odroczył rozprawę bez terminu.

To zadanie w zasadzie niewykonalne dla niewielkiej organizacji pozarządowej. Jednak jeśli nam się to nie uda, to nasz wniosek może upaść. Dlatego potrzebujemy waszej pomocy.

W uzasadnieniu tej decyzji Sąd wskazał, że jego zdaniem spadkobiercy Janiny Gołębiewskiej, będącej uczestniczką postępowania z 1953 r. o uznanie Janusza Korczaka za zmarłego, są zainteresowanymi w niniejszej sprawie. Janina Gołębiewska była zapewne krewną Korczaka, ale zgodnie z postanowieniem sądu z 1957 r. nigdy po nim nie dziedziczyła.

Dlatego prośba Sądu byśmy ustalili kto jest spadkobiercą Janiny Gołębiewskiej jest dla nas zaskakująca – nawet jeśli nam się to uda, i osoby te zostaną wezwane do uczestnictwa w kolejnej rozprawie, to raczej nie ma to wpływu na istotę problemu, czyli kwestię ustalenia daty śmierci Korczaka.