1%
Logo akcji 1%

Fundacja Nowoczesna Polska to organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz wolności korzystania z dóbr kultury. Wesprzyj nasze działania, przeznaczając na nie 1% swojego podatku. Możesz to zrobić, wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS 0000070056.

Dowiedz się więcej

x
Organizator
Fundacja Nowoczesna Polska

Wyniki wyszukiwania

Avatar

Janusz Korczak zginął w 1942 roku

27 marca 2015 17:15
Jarosław Lipszyc

Dziś Sąd Rejonowy Lublin-Zachód wydał wyrok w sprawie śmierci Janusza Korczaka. Tę sprawę rozpoczęliśmy w maju 2012 roku, a więc niemal dokładnie 3 lata temu. Dziś sąd potwierdził, że Janusz Korczak zginął w 1942 roku, a za najbardziej prawdopodobny dzień uznał 7 sierpnia. Tym samym sąd uchylił wcześniejszy wyrok sądu powiatowego z 1954 roku, w którym datę uznania za zmarłego ustalono na 9 maja 1946 roku (co było powszechną praktyką w przypadku osób zaginionych w czasie wojny).

Avatar

Rozprawa sądowa w sprawie ustalenia daty śmierci Janusza Korczaka

28 sierpnia 2012 16:09
Paweł Stankiewicz

28 sierpnia w Sądzie Rejonowym w Lublinie odbyła się kolejna rozprawa w sprawie sądowego ustalenia daty śmierci Janusza Korczaka. Sąd odroczył rozprawę do 11 października w związku z powołaniem Ministra Skarbu Państwa.

Więcej informacji na ten temat

Avatar

Instytut Książki poprawia treść licencji OLE

10 grudnia 2012 14:46
Paweł Stankiewicz

Kilka dzieł Janusza Korczaka zostało udostępnionych w zeszłym tygodniu na platformie Biblioteki Narodowej Polona na, opracowanej na zlecenie Instytutu Książki przez kancelarię Markiewicz & Sroczyński, tzw. Otwartej Licencji Edukacyjnej (OLE). Wszystkie dzieła Janusza Korczaka mogłyby przejść do domeny publicznej już 1 stycznia 2013 roku gdyby lubelski sąd potwierdził, że Janusz Korczak zginął w 1942.

Avatar

Dzieła Korczaka na (nie)Otwartej Licencji Edukacyjnej.

6 grudnia 2012 17:24
Redakcja

Oświadczenie Fundacji Nowoczesna Polska w sprawie udostępnienia dzieł Janusza Korczaka

Minister Kultury Bogdan Zdrojewski i dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden poinformowali dziś o udostępnieniu dzieł Janusza Korczaka w bibliotece internetowej Polona. Zaprezentowano także stworzoną przez IK na potrzeby kolejnych publikacji Otwartą Licencję Edukacyjną. Fundacja Nowoczesna Polska krytycznie ocenia posunięcia tych instytucji.

Avatar

Lubelski sąd zawiesił postępownie w sprawie o ustalenie daty śmierci Janusza Korczaka

31 stycznia 2013 15:29
Paweł Stankiewicz

Postanowieniem z 24 stycznia 2013 r. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie o ustalenie daty śmierci Janusza Korczaka jakie toczyło się przed lubelskim sądem.
Fundacja Nowoczesna Polska wnosiła do sądu o ustalenie daty śmierci Janusza Korczaka na rok 1942, tak aby jego dzieła można było opublikować już w tym roku w bibliotece internetowej Wolne Lektury. Obecna, prawnie ważna data to 1946, co oznacza jeszcze 4 lata czekania na przejście twórczości Korczaka do domeny publicznej. Podczas ostatniej rozprawy Sąd Rejonowy w Lublinie-Zachód nakazał fundacji odnalezienie spadkobierców Janiny Gołębiewskiej (która w 1954 roku złożyła w lubelskim sądzie wniosek o uznanie Janusz Korczaka za zmarłego, jednak nie została jego spadkobierczynią), co, jak sądziliśmy, udało nam się z pomocą internautów. Niestety lubelski sąd nie podzielał naszego przekonania.

Fundacja zamierza zaskarżyć postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód do sądu okręgowego. Naszym zdaniem spadkobiercy Janiny Gołębiewskiej nie są zainteresowanymi w toczącej się sprawie i nie powinni być jej uczestnikami.
Jeżeli Sąd Okręgowy uchyli postanowienie sądu pierwszej instancji, sprawa będzie toczyła się dalej.

Avatar

Spadkobiercy Janiny Gołębiewskiej odnalezieni

19 października 2012 12:44
Marta Skotnicka

Dzięki nieocenionej pomocy internautów, którzy zareagowali na nasz niedawny apel, tuż przed nakazanym przez Sąd terminem udało nam się odnaleźć bratanków Janiny Gołębiewskiej: Zofię Poniatowską, Jadwigę Majdaniuk i Stefana Gołębiewskiego.

Według zebranych danych osoby te zmarły w latach dziewięćdziesiątych, co zostanie ostatecznie potwierdzone po uzyskaniu z Urzędów Stanu Cywilnego w Lublinie i w Łodzi aktów zgonu domniemanych spadkobierców Janiny Gołębiewskiej. Staramy się także dowiedzieć, czy pani Gołębiewska pozostawiła testament lub miała potomków. Będziemy wdzięczni za pomoc w uzyskaniu tych informacji (fundacja@nowoczesnapolska.org.pl). Tymczasem z niecierpliwością oczekujemy decyzji Sądu w sprawie dalszych losów postępowania.

Dziękujemy za wszelką pomoc w naszych dążeniach do uwolnienia spuścizny Janusza Korczaka.

zdjęcie: Majesty of Justice, autor: DonkeyHotey, hhttps://www.flickr.com/photos/donkeyhotey/6439318599/in/photostream/; licencja: CC-BY-20

Avatar

Pomóżcie nam uwolnić Korczaka! Szukamy spadkobierców Janiny Gołębiewskiej

12 października 2012 18:28
Jarosław Lipszyc

11 października 2012 r. odbyła się kolejna rozprawa w sprawie stwierdzenia zgonu Janusza Korczaka. Fundacja Nowoczesna Polska walczy o to, by sąd poprawnie ustalił datę śmierci Starego Doktora na datę zgodną z prawdą historyczną, czyli sierpień 1942 roku. Obecnie obowiązuje data 9 maja 1946 roku, czego skutkiem jest przedłużenie czasu obowiązywania monopolu prawnoautorskiego do jego prac. Bez zmiany wyroku Korczak przejdzie do domeny publicznej dopiero za 4 lata.

Podczas wczorajszej rozprawy Sąd nie podjął decyzji dotyczącej daty śmierci Korczaka, ale zobowiązał Fundację do wskazania spadkobierców Janiny Gołębiewskiej wraz z ich aktualnymi adresami zamieszkania w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania i odroczył rozprawę bez terminu.

To zadanie w zasadzie niewykonalne dla niewielkiej organizacji pozarządowej. Jednak jeśli nam się to nie uda, to nasz wniosek może upaść. Dlatego potrzebujemy waszej pomocy.

W uzasadnieniu tej decyzji Sąd wskazał, że jego zdaniem spadkobiercy Janiny Gołębiewskiej, będącej uczestniczką postępowania z 1953 r. o uznanie Janusza Korczaka za zmarłego, są zainteresowanymi w niniejszej sprawie. Janina Gołębiewska była zapewne krewną Korczaka, ale zgodnie z postanowieniem sądu z 1957 r. nigdy po nim nie dziedziczyła.

Dlatego prośba Sądu byśmy ustalili kto jest spadkobiercą Janiny Gołębiewskiej jest dla nas zaskakująca – nawet jeśli nam się to uda, i osoby te zostaną wezwane do uczestnictwa w kolejnej rozprawie, to raczej nie ma to wpływu na istotę problemu, czyli kwestię ustalenia daty śmierci Korczaka.